Nieuws

Levendig zorgdebat in Breda

06 maart 2014

Dat de zorg leeft in Breda bleek wel uit de bomvolle zaal in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Meer dan 200 mensen waren aanwezig bij het debat  met de lijsttrekkers van de zes grootste partijen in Breda. Er werd veel gesproken over samenwerking, preventie en gedragsverandering. Veel heil verwachten de Bredase politici van preventie, dat moet ervoor zorgen dat burgers niet in zwaardere, duurdere zorg komen.

Uit de zaal kwamen hier diverse reacties op. Een wijkverpleegkundige van een consultatiebureau merkte op dat juist ook op die preventie al wordt bezuinigd. Professionals zien ouders en hele jonge kinderen daardoor al minder en kunnen zo minder goed kunnen signaleren als er iets niet goed gaat.

Signaleer vroegtijdig

Ronald Helder, bestuurder van  Amarant, vroeg aandacht voor de burgers die zelf niet altijd invloed hebben op hun gezondheidsverschil, namelijk de mensen met een verstandelijke en/of zintuiglijke beperking. Hij pleitte voor maatwerk omdat er voor deze groep niet één oplossing is. Hij waarschuwde de politici ook voor burgers met een licht verstandelijke beperking en zorgmijdend gedrag. “Signaleer vroegtijdig en genereer een goede, integrale aanpak.  Hoe langer je daarmee wacht, hoe duurder het later wordt voor de gemeente’, aldus Ronald Helder.

Administratieve lastendruk

De VVD vroeg zich af hoeveel mensen in Breda gebruik maken van specialistische zorg. Ook wachten ze op de landelijke politiek die beslist wat lokaal en bovenregionaal  geregeld moet worden. De Robert Coppes Stichting, die  zorg verleent aan mensen met visuele beperking, vroeg aandacht voor de administratieve klus die er aan komt. 'Wij brengen de zorg juist naar de mensen toe, krijgen straks met 87 gemeenten te maken met wie we convenanten moeten maken. Dit is niet te doen.'

De Bredase politici deden verder de oproep aan de Bredase instellingen om samen te werken en niet vanuit de eigen organisatie en hokjes te denken. Vanuit de zaal was de onvrede over de macht van de verzekeraars een terugkerend thema.

Skipr was ook bij het debat aanwezig en publiceerde dit artikel ‘Gemeente moet zich niet bemoeien met ziekenhuis’. 

Er hebben al zorgdebatten plaatsgevonden in Groningen en Enschede. Na het debat in Breda vindt volgende week het afsluitende debat plaats in Den Haag (12 maart, Parnassia). Hier gaan de woordvoerders van de zes grootste partijen in de Tweede Kamer de strijd aan.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen