Nieuws

Succesvolle Roadshow routekaart; verder met verduurzaming zorgvastgoed

15 december 2022

Tijdens drie goedbezochte bijeenkomsten (30 november, 2 en 6 december) van het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) werd duidelijk dat er veel belangstelling is voor het verduurzamen van zorggebouwen. De Roadshow werd mede georganiseerd door de VGN, Actiz en de NL ggz.

Stand van zaken en hoe verder

Het EVZ heeft laten zien hoever het staat met de routekaarten, welk aanbod er beschikbaar is voor ondersteuning en deelnemers uit ouderenzorg, GGZ en GHZ hebben ervaringen uitgewisseld. Veel leden uit de gehandicaptenzorg hebben deelgenomen en Ipse de Bruggen, ASVZ en ’s Heerenloo hebben een inhoudelijke bijdrage geleverd.Uit de laatste sectorrapportage over verduurzaming en Co2-emissiereductie zorgvastgoed blijkt dat van de langdurige zorg inmiddels voor ruim 60% van het vastgoed de verduurzaming in kaart is gebracht met de routekaarten. Daarmee komt het Klimaatdoel voor 2023 in beeld. Van onze sector hebben tot nu toe 34 leden een routekaart opgesteld en veel leden zijn ermee bezig.

Presentaties 

Bent u niet bij de Roadshow geweest? De presentaties zijn te vinden op de website van het EVZ. In ieder geval enkele aandachtspunten:

  • Investeringen in verduurzaming zijn rendabel, zeker in het licht van de gestegen energieprijzen.
  • Verzekeraars en banken vragen zorgorganisaties om een routekaart.
  • Bij het EVZ kunt u een gratis startgesprek krijgen, hoe te beginnen aan de routekaart.
  • Kleinere organisaties (< 10 gebouwen) kunnen terecht bij het ontzorgingsprogramma van hun provincie.
  • De routekaart kan worden gebruikt voor de invulling van de EED 2023, en zo mogelijk ook voor de Informatieplicht 2023. Dit bespaart administratieve lasten.

Vervolg

Omdat de bijeenkomsten overtekend waren kijkt het EVZ of er begin 2023 extra (online) bijeenkomsten kunnen volgen. Daarover houden we u op de hoogte.

 

Deze pagina is een onderdeel van: