Nieuws

Tariefsonderbouwing 2015 bekend

18 juli 2014

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 18 juli de tariefsonderbouwing van de ZZP-tarieven voor 2015 op haar website gepubliceerd. U vindt de opbouw in de bijlage (onderbouwing beleidsregelwaarden ZZP 2015).

De korting op de tarieven voor 2015 is 1,3%. In de tabel van de opbouw voor 2015 staat alleen de verhoging van de korting voor 2015. In 2014 was de korting 1,03%. Daar bovenop komt nu 0,27%. Daarnaast is de inhaal over 2014 van overheidswege komen te vervallen.