Nieuws

Taskforce pakt seksueel misbruik aan

12 maart 2013

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik wil bestuurders van instellingen aan tafel brengen met vertegenwoordigers van de politie en het Openbaar Ministerie. Volgens programmamedewerker Marijke Lammers moet dit leiden tot een betere samenwerking.

Op dit moment klagen politie en justitie erover dat professionals binnen instellingen het traject dat moet leiden tot een aangifte ‘vervuilen’, bijvoorbeeld door op een verkeerde manier vragen te stellen. Anderzijds krijgen instellingen die aankloppen bij politie en justitie vaak te horen dat ze het zelf moeten oplossen De samenwerking tussen de zorgaanbieders en politie en justitie is één van de barières die de taskforce wil aanpakken.

De taskforce werd ingesteld door de ministeries van VenJ en VWS. De voorzitter is Eberhard van der Laan. Het definitieve werkprogramma wordt op 17 april vastgesteld. Vooruitlopend hierop werd op 12 maart een rondetafelbijeenkomst gehouden. De aanpak van seksueel misbruik, onder andere binnen instellingen in de gehandicaptenzorg, is een apart speerpunt van dat werkprogramma.

Volgens Lammers zijn er in de gehandicaptenzorg al veel goede ervaringen opgedaan met het bevorderen van veiligheid. Daaruit blijkt dat het van groot belang is dat raden van bestuur de noodzaak ervan inzien: ‘Het moet bij hen in het hart en de nieren zitten. Ze moeten het niet beschouwen als iets wat je kunt delegeren aan de orthopedagoog. We zullen dus op pad gaan om hierover met bestuurders te praten te praten.’

Ook wees Lammers erop dat cliënten, als het gaat om seksueel misbruik, de belangrijkste bron van informatie zijn: ‘Opvallend is, dat zij hierover ook het minst worden bevraagd.’

De twee andere speerpunten van de taskforce worden naar alle waarschijnlijkheid preventie en multidisciplinaire samenwerking. Het eerste speerpunt richt zich onder meer op relationele en seksuele vorming op basisscholen. Het tweede op de uitwisseling van gegevens. Ook wordt een overkoepelend programma opgezet, dat onder de titel Appèl samenhang gaat aanbrengen. Dit Appèl zal zich via vakbladen richten op professionals, via publiekscampagnes op omstanders en via social media op kinderen zelf.

Van 18 tot 23 november wordt er een ‘Week van de kinderen veilig’ georganiseerd, met landelijke en regionale bijeenkomsten.

 

portretfoto van Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning