Nieuws

Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik van start

21 november 2012

In Den Haag is gistermiddag de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik van start gegaan, onder voorzitterschap van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. Doel is het aantal slachtoffers van kindermishandeling, zo’n 120.000 per jaar, snel omlaag te krijgen.

Moeder kust kind taskforce kindermishandeling

Met het werkplan Kinderen veilig, drie speerpunten, één appèl presenteerde de Taskforce zich gisteren. Het gaat er nu om de kennis in praktijk te brengen, mogelijke knelpunten te overwinnen, oplossings- maar bovenal resultaatgericht bezig te zijn. De inzet van de Taskforce is vooral gericht op verbetering van de praktijk, op bevordering van de synergie tussen maatregelen, op samen optrekken van organisaties en professionals in de keten, op vergroting van positieve resultaten in de aanpak van kindermishandeling en seksueel misbruik, op doorbraken in belemmeringen in de praktijk.

Taskforceleden gaan in hun achterban zoeken naar waar of bij welk proces of partij belemmeringen gelegen zijn, obstakels daar wegnemen, oplossingen aanreiken, op mediationachtige manier partijen bij elkaar brengen, best practices bekend maken, input geven voor het beleid van de ministeries, signaleren waar beleid juist belemmerend werkt. En dat alles net zo lang tot de praktijk duurzaam verbeterd is.

Als hulpmiddel voor de aanjaagfunctie is een monitor ontwikkeld waarin alle actiepunten uit het Actieplan Kinderen Veilig zijn opgenomen. De monitor verschijnt twee keer per jaar, waarvan de eerste gisteren is aangeboden aan minister Opstelten. De monitor wordt in de toekomst in overleg met beide departementen uitgebreid met acties uit het rapport van de Commissie Samson en mogelijk nieuwe acties.

De Taskforce heeft voor drie speerpunten gekozen: preventie, seksueel misbruik en multidisciplinaire samenwerking. Voor elk speerpunt is binnen de Taskforce een kernteam geformeerd dat in samenspraak met partners in het veld de opvolging van de acties wil bevorderen. Gezien de politieke en maatschappelijke urgentie krijgen de speerpunten voor het gehele terrein van kindermishandeling en seksueel misbruik simultaan aandacht

Over de speerpunten heen zal de Taskforce een voortdurend beroep doen op ieders verantwoordelijkheid om kindermishandeling en seksueel misbruik te voorkomen en terug te dringen. Daarbij wordt de aandacht niet beperkt tot de professionals. Een dergelijk appèl kan alleen effectief zijn als er onder iedereen die met kinderen in aanraking komt, dus ook burgers, een gemeenschappelijk besef is dat iedereen het verschil kan uitmaken voor kinderen in een kwetsbare situatie.

Taskforceleden

  • Eberhard van der Laan, Burgemeester van Amsterdam (voorzitter)
  • Lenneke Alink, universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar VU met aandachtsgebied kindermishandeling
  • Erik Dannenberg, wethouder Zwolle, voorzitter Commissie decentralisatie Jeugdzorg VNG
  • Frans Heeres , kwartiermaker regionale eenheid Politie Oost Brabant. Portefeuillehouder kinderpornografie
  • Diana Monissen, voorzitter Raad van Bestuur van De Friesland zorgverzekeraar
  • Annemarie Penn - te Strake, lid van het College van Procureurs-Generaal
  • Elise van de Putte, kinderarts Wilhelmina Kinderziekenhuis UMC
  • Aafke Scharloo, klinisch psycholoog/orthopedagoog
  • Jan Dirk Sprokkereef, directeur Bureau Jeugdzorg Utrecht, vice-voorzitter Jeugdzorg NL
Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: