Nieuws

Bestuurders besteden aandacht aan kindermishandeling en seksueel misbruik

22 oktober 2013

De komende weken publiceren verschillende bestuurders uit de gehandicaptensector blogs op Skipr over het terugdringen van kindermishandeling en seksueel misbruik onder mensen met een beperking. Zij doen dit als aanloop van de Week van Kinderen Veilig, die van 18 tot en met 23 november plaatsvindt.

De Week van Kinderen Veilig is een initiatief van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. Ze is georganiseerd rondom de internationale Dag van de Rechten van het kind. Een van de leden van Taskforce, Diana Monissen, opent morgen de serie blogs. Zij is voorzitter van de Raad van Bestuur van De Friesland zorgverzekeraar en was voorheen onder andere zes jaar bestuurder van De Lichtenvoorde, een instelling voor mensen met verstandelijke beperkingen.

Na haar komen op Skipr aan het woord: Henk van Driel van De Lichtenvoorde (29 oktober), Henk Bakker van Kentalis (5 oktober), twee medewerkers van Gemiva SVG (12 november), en Jopie Nooren van Bartiméus (15 november).
Ook vindt op woensdag 13 november een gesprek plaats met vier bestuurders uit de gehandicaptensector over de vraag hoe je zo goed mogelijk vorm geeft aan de betrokkenheid van bestuurders bij het beperken van seksueel misbruik en kindermishandeling. Aan dit gesprek nemen deel: Gertrude van de Brink van Middin, Hank van Geffen van Koraal Groep, Peter Nouwens van Stichting Prisma en Han van Esch van Stichting Philadelphia Zorg. Het gesprek wordt geleid door Adri van Montfoort, lector Jeugdzorg en Jeugdbeleid aan de Hogeschool Leiden. De resultaten van dit gesprek worden als korte film naar buiten gebracht.

De afgelopen periode hebben de Taskforce en de VGN gezamenlijk gesprekken gevoerd met bestuurders binnen de sector. Een rode draad in deze gesprekken was de zogeheten ‘veiligheidsparadox’. Om zich te ontwikkelen hebben kinderen en jongeren ruimte nodig om te experimenteren, waardoor ze risico’s lopen. Tegelijkertijd wordt van zorgorganisaties verwacht dat zij veiligheid bieden. Hoe ga je hier zo goed mogelijk mee om?

De Taskforce is ingesteld door de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze startte in september 2012 en gaat door tot en met 2016. Voorzitter is Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam. Andere leden zijn o.a. klinisch psycholoog en orthopedagoog Aafke Scharloo en de Zwolse wethouder Erik Dannenberg.

Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning

Deze pagina is een onderdeel van: