Nieuws

Maak dilemma’s rond veiligheid kinderen bespreekbaar

21 november 2013

Bestuurders uit de gehandicaptensector en de VGN willen meer openheid over dilemma’s rond kindermishandeling en seksueel misbruik. Dat blijkt uit een gesprek dat drie bestuurders voerden in het kader van de Week van Kinderen Veilig. Door deze dilemma’s bespreekbaar te maken dragen bestuurders bij aan een open cultuur.

Het gesprek tussen de bestuurders werd georganiseerd door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. Deelnemers waren Gertrude van den Brink van Middin, Peter Nouwens van Stichting Prisma en Han van Esch van Stichting Philadelphia Zorg. Zij debatteerden onder leiding van Adri van Montfoort, lector Jeugdzorg en Jeugdbeleid aan de Hogeschool Leiden, over de manier waarop je als bestuurder je betrokkenheid vorm geeft bij het beperken van seksueel misbruik en kindermishandeling. Een korte film over het gesprek is te zien op het YouTube-kanaal van Markant, het maandblad voor de gehandicaptensector dat wordt uitgegeven door de VGN.

Open cultuur

De drie bestuurders vertellen hoe zij binnen hun organisaties werken aan het terugdringen van kindermishandeling en seksueel misbruik. Nouwens zegt daarover: ‘Een open cultuur, waarin zaken bespreekbaar zijn, levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van seksueel misbruik.’ Van den Brink heeft in haar organisatie een speciaal team opgericht van zes gedragswetenschappers die zijn gespecialiseerd in dit onderwerp: ‘Zij helpen de medewerkers de kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen.’

Van Esch vertelt dat in zijn organisatie na ieder incident een onderzoek plaats vindt: ‘Van de uitkomst leren we op het niveau van het directieberaad met de locatiemanagers en op de locaties zelf met de begeleiders. Het gaat om het leren van incidenten, dat brengt ons verder.’ 

Casussen

Volgens Van Esch zou het goed zijn als de sector een inventarisatie maakt van casussen, om de ethische dilemma’s die daarin een rol spelen te bespreken met elkaar, maar zeker ook met buitenwereld. ‘We kunnen opener zijn over de ingewikkelde dilemma’s waarmee we soms te maken hebben’, beaamt van den Brink. Ook Nouwens sluit zich hierbij aan: ‘Als zelfbewuste sector kunnen we meer laten zien waar we mee worstelen.’

In 2014 organiseert de VGN gesprekken over verschillende aspecten van cliëntveiligheid, waaronder de dilemma’s rond dit onderwerp.

De Week van Kinderen Veilig is een initiatief van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, die werd ingesteld door de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid. Voorzitter is Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam. Aafke Scharloo, lid van de Taskforce, reageert in een blog op het gesprek tussen de bestuurders.

Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning

Deze pagina is een onderdeel van: