Nieuws

Tijdschrift Markant zoekt nieuw lid redactiecommissie

25 september 2012

De redactiecommissie van Markant zoekt met ingang van 1 januari 2013 een nieuw lid. Deze commissie attendeert de redactie op belangrijke feiten en ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg en evalueert verschenen nummers. De commissie legt eenmaal per jaar verantwoording af aan het bestuur van de VGN, die het blad uitgeeft in samenwerking met Bohn Stafleu van Loghum. De commissie komt vier keer per jaar bijeen in Utrecht.

Markant is het vakblad voor de gehandicaptensector. Het richt zich vooral op het management en de beroepsbeoefenaren. De leden van de redactiecommissie hebben een brede kennis van de sector en belangstelling voor journalistieke communicatie. De samenstelling van de redactieraad, die bestaat uit acht leden, is zo breed mogelijk. Op dit moment zijn we op zoek naar een lezer die bestuurder is van een lidorganisatie van de VGN. De vacature ontstaat door statutair aftreden van een van de huidige leden.

Wie zichzelf of iemand anders wil voordragen voor deze functie, kan dat schriftelijk of per e-mail doen. Stuur voor 1 november 2012 uw reactie aan Markant, t.a.v. Johan de Koning, Postbus 413, 3500 AK Utrecht, of per e-mail aan johandekoning@tijdschriftmarkant.nl. Reacties worden vertrouwelijk behandeld.

Meer informatie?
Dat kan bij Johan de Koning, hoofdredacteur van Markant, telefoon 030-27 39 732, of Hetty de With, raad van bestuur De Zijlen en voorzitter van de redactiecommissie, telefoon 0594-850 409.