Nieuws

Tijdschrift Markant zoekt nieuw lid redactiecommissie 

28 april 2021

De redactiecommissie van Markant zoekt per direct een nieuw lid: een communicatie-expert. De redactiecommissie denkt mee over nieuwe onderwerpen en blikt terug op verschenen nummers. Daarnaast adviseert de commissie ook over communicatieactiviteiten van de VGN. De commissie is divers samengesteld en bestaat uit acht leden. Zij komen drie keer per jaar bijeen.

striptekening met de tekst 25 jaar markant en nu?
Tekening Len Munnik

Markant is al meer dan 25 jaar het vakblad voor de gehandicaptensector. Het magazine richt zich op professionals, managers en bestuurders in de gehandicaptenzorg en wordt door de VGN verspreid onder haar leden en stakeholders. Markant verschijnt vier keer per jaar.

Redactiecommissie 

De redactiecommissie draagt tips en ideeën aan voor Markant, maar ook voor de website van de VGN. Daarnaast evalueert de commissie verschenen artikelen en adviseert ze over de koers. De commissie komt drie keer per jaar bijeen. Tijdens de vergaderingen komen ook algemene communicatievraagstukken van de VGN en trends in de sector aan de orde. En tussentijds functioneert de commissie als klankbord en vraagbaak voor de redactie.  

Communicatie-expert

De commissie is divers samengesteld. Op dit moment zoeken we als nieuw lid een communicatie-expert die werkzaam is bij één van de zorgorganisaties aangesloten bij de VGN. Wie zichzelf of iemand anders wil voordragen voor deze functie, kan dat doen door voor 1 juni 2021 te mailen naar de redactie van Markant, t.a.v. Ronella Bleijenburg, rbleijenburg@vgn.nl. Reacties worden vertrouwelijk behandeld.   

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Ronella Bleijenburg, coordinator a.i., rbleijenburg@vgn.nl of 06-51178620.

De verschenen edities van Markant zijn hier terug te lezen.

Ronella Bleijenburg