Nieuws

Tilburg University benoemt Esther de Vries tot hoogleraar Ketenzorg

19 mei 2014

Esther de Vries is per 1 juni benoemd tot bijzonder hoogleraar Ketenzorg met bijzondere aandacht voor downsyndroom en het immuunsysteem. Zij gaat werken bij het zorginstituut Tranzo van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences vanuit de Academische Werkplaats Kwaliteit van Huisarts- en Ziekenhuiszorg.

De Vries zal zich onder meer bezighouden met vragen als: welke factoren spelen een rol bij het adequaat ontvangen van multidisciplinaire zorg voor individuen met downsyndroom in de keten? Hoe zijn deze factoren te beïnvloeden? Hoe kan de herkenning van tekorten aan afweerstoffen (antistofdeficiëntie) in de zorgketen effectief worden vergroot?

De Vries streeft naar samenwerking tussen gezondheidszorg, wetenschap, bedrijfsleven en onderwijsinstituten in de Brabantse samenleving met als doel ‘evidence based’ zorg in de totale keten te ontwikkelen, implementeren en evalueren. De kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven en optimale participatiemogelijkheden van de patiënt in de maatschappij staan hierbij centraal.

De Vries: “Door de samenwerking met Tranzo ontstaat een waardevolle synergie met de wetenschappelijke kennis over zorgprocessen die daar aanwezig is. Daarmee worden de specifieke resultaten ook breder toepasbaar, en bruikbaar voor andere thema’s en echelons in de gezondheidszorgketen.”