Nieuws

Tilburg University maakt betaalde arbeid voor mensen met een verstandelijke beperking mogelijk

01 december 2017

Begin 2018 zal de eerste medewerker met een verstandelijke beperking bij de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) van Tranzo, TSB en Tilburg University starten. Het plan is dat deze medewerker op structurele basis werkzaamheden gaat verrichten binnen de kerntaken van de universiteit: onderzoek en onderwijs.

In samenwerking met collega’s van de AWVB en onder begeleiding van een coach zal de ervaringsdeskundige als co-onderzoeker en co-docent aangesteld worden.

Ervaringskennis

"Dit is een belangrijke stap om vanuit gelijkwaardigheid samen te werken en verschillende bronnen van kennis te verbinden: wetenschappelijke kennis en ervaringskennis. Binnen het onderwijs aan studenten is ervaringskennis van waarde in het verduidelijken van wetenschappelijke inzichten. Het gaat in dit geval om mensen met een verstandelijke beperking zelf. Zij kunnen als geen ander uitleggen wat het betekent om te leven met deze beperking", vertelt prof. dr. Petri Embregts (foto), als hoogleraar verbonden aan genoemde academische werkplaats bij Tranzo.

Participatiewet

We geven hiermee samen vorm aan de missie tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een projectgroep onder leiding van prof. dr. Petri Embregts en prof. dr. Ton Wilthagen zal bevorderende en belemmerende factoren voor duurzame arbeidsinzet binnen Tilburg University in kaart brengen. Hiermee geven zij een belangrijke impuls aan een succesvolle implementatie van de participatiewet voor mensen met een (verstandelijke) beperking.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elsbeth Taminiau: e.f.taminiau@tilburguniversity.edu

Deze pagina is een onderdeel van: