Tjallingahiem zoekt aansluiting bij Alliade

Expertisecentrum Tjallingahiem en Zorggroep Alliade willen fuseren. Met de fusie willen de twee partijen de zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVG) in Noord-Nederland versterken.

De beoogde fusie moet het mogelijk maken om de activiteiten van Tjallingahiem en Alliade-dochters Driever’s Dale en Talant op het gebied van behandeling en begeleiding van jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking samen te voegen. De fusie zal naar verwachting op 1 januari 2014 ingaan. De beoogde fusiepartners hebben hun voornemen gemeld bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Besparing
Naast een integraal zorgaanbod willen de betrokken organisaties met de fusie meer mogelijkheden creëren voor onderzoek en innovatie. Ook denken de partijen efficiënter te werken door gezamenlijk in te kopen en gezamenlijk ict-systemen te ontwikkelen. De besparingen die hier uit voort komen kunnen worden ingezet in de zorg.

Organisatie
Binnen Alliade bestaat al langer de wens de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking te organiseren binnen één organisatie. Op dit moment wordt specialistische jeugdzorg geboden binnen Driever’s Dale in Winschoten en biedt Talant, eveneens onderdeel van Alliade, in Friesland zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking. Op termijn zullen deze onderdelen van Talant bij de gefuseerde organisatie worden ondergebracht.

Omvang
Tjallingahiem is gevestigd in Friesland en biedt zorg aan bijna 580 cliënten. Er werken bijna 300 mensen. Bij Driever’s Dale in Winschoten werken bijna 150 mensen. Zij verlenen behandeling en begeleiding aan een kleine honderd kinderen. Bij Talant gaat het naar schatting om ongeveer 300 cliënten die straks zorg krijgen vanuit de nieuwe organisatie.