Nieuws

Nieuw expertisecentrum voor LVB-zorg

06 januari 2014

Reik is de nieuwe noordelijke organisatie voor behandeling en begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). De nieuwe organisatie, die onderdeel is van Zorggroep Alliade, is maandagmorgen in Drachten gelanceerd. In Reik hebben Tjallingahiem, Driever’s Dale en onderdelen van Talant hun krachten gebundeld.

Door het samengaan ontstaat één brede organisatie voor levensloopbestendige LVB-zorg in het noorden. Door de schaalgrootte en het samenvoegen van elkaars specialismen, is Reik in staat zorg te bieden aan iedereen met een licht verstandelijke beperking van heel jong tot oud. De nieuwe organisatie biedt in Friesland en Groningen zorg en ondersteuning aan ongeveer duizend cliënten en telt ruim zeshonderd medewerkers.

Verder Reiken
Reik, met als slogan ‘Zo ver je kunt’, staat voor een benadering die uitgaat van de krachten van mensen. Met de juiste ondersteuning kun je meer dan je denkt. Maar Reik staat ook voor  samenwerking tussen (jeugd)zorg, passend onderwijs en arbeid. Integrale zorg is het sleutelbegrip van deze fusie. We spelen daarmee in op de ontwikkeling in de zorg- en welzijnsector waarbij alles draait om samenhang in het sociale domein en waarin gemeenten een spilfunctie gaan vervullen.

Expertisecentrum
Driever’s Dale en Tjallingahiem waren al de expertisecentra voor LVB-zorg in respectievelijk Groningen en Friesland, die zowel bij jongeren thuis in gezinnen, als poliklinisch en in 24 uurszorg gespecialiseerde behandeling en begeleiding bieden. Talant heeft onder meer veel kennis over en ervaring met ondersteuning en zorg voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Door het samengaan biedt Reik levensloopbestendige LVB-zorg in het hele noorden.

Innovatie en onderzoek
Door de omvang zijn er meer mogelijkheden om te investeren in het verder verbeteren van diagnostiek, behandelingen, specialistische hulpvormen en zorgprogramma’s. Innovatie en wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van bestaande en nieuwe behandelmethoden spelen daarbij een belangrijke rol. Bovendien zijn er interessante kansen in de samenwerking met andere onderdelen van Zorggroep Alliade.
 
Eén keten
Reik beschikt over een veelzijdig pakket aan specialistische hulpvormen en zorgprogramma’s op het gebied van ondersteuning, diagnostiek, behandeling en woon- en werkmogelijkheden. De nieuwe organisatie biedt zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen in één keten van behandeling tot en met langdurige begeleiding.

Levensloopbestendig
Binnen die keten wordt intensief samengewerkt met de eerstelijnszorg en het onderwijs. Een vloeiend verloop van zorg is belangrijk omdat uit de praktijk blijkt dat 30 tot 40 procent van de LVB-jongeren in zijn of haar volwassen leven nog steeds begeleiding en ondersteuning nodig heeft. Jeugd en volwassenen met een licht verstandelijke beperking kregen tot nu toe vaak op verschillende plekken zorg. Door een vloeiend verloop binnen de nieuwe LVB-organisatie is het mogelijk om beter in te spelen op de ontwikkelmogelijkheden van cliënten.