Jongere met lichte verstandelijke beperking gebaat bij online hulp

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking zijn gebaat bij online hulp. Dit blijkt uit de succesvolle pilot met het nieuw ontwikkelde hulpverleningsprogramma Jouwomgeving. Jongeren, ouders en begeleiders zijn zeer positief over de effecten. Zo delen jongeren hun emoties online veel makkelijker en ouders voelen zich meer betrokken bij de behandeling. Door het succes van de pilot wordt het programma begin volgend jaar breed ingevoerd.

De ontwikkeling van Jouwomgeving is een gezamenlijk initiatief van Ambiq, Driever’s Dale, MEE Friesland en Tjallingahiem. Zij kregen daarbij ondersteuning van de Stichting E-hulp.nl (kenniscentrum online hulp). Met de online hulpverlening spelen de zorginstellingen direct in op nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Zelfredzaamheid en onafhankelijkheid vergroten
Internet maakt de toegang tot de hulpverlening veel eenvoudiger. "Jongeren kunnen online elk moment van de dag een beroep doen op hun behandelaar of begeleider. Daarmee vergroten we de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid en wordt escalatie van problemen eerder voorkomen. Bovendien praat de jeugd veel gemakkelijker online dan in een gesprek met een volwassene. Of dat nu een behandelaar, begeleider of ouder is”, aldus projectleider Ype Brada.

Online hulp blijkt goedkoper, maar wat voor de organisaties vooral telt is de verbetering van de kwaliteit van zorg voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Alle betrokkenen kunnen de ontwikkeling van de jongere online volgen en rechtstreeks met hem of haar communiceren. Zo voorziet Jouwomgeving in een werkplan met taken en resultaten, een intern mailprogramma, een adres- en berichtenboek en de mogelijkheid om favoriete foto's, video's en websites bij te houden en te delen.

Dit alles tegen een achtergrond die door de jongere zelf kan worden aangekleed. “Het oogt een beetje als Hyves. Dat maakt dat jongeren er graag mee willen merken. Tijdens de pilot krijgen de begeleiders dan ook vaak de vraag: wanneer zijn wij aan de beurt?”

Eenvoudige taal en beeldtaal
Het programma is helemaal toegespitst op de doelgroep: het bureaublad met mapjes en pictogrammen spreekt voor zich, de tekst is opgesteld in eenvoudige taal en er wordt veel gewerkt met beeldtaal. Zo kunnen jongeren afhankelijk van hun stemming en de status van een taak bijvoorbeeld smileys, stoplichten en thermometers aanvinken. “We maken het zo makkelijk mogelijk om te kunnen reageren” aldus Brada.

Grote winst is ook dat ouders veel meer betrokken zijn bij de behandeling. Zij kunnen de ontwikkeling van hun kind online volgen en in directe interactie daar hun bijdrage aan leveren.

Participanten
Ambiq, Driever's Dale en Tjallingahiem zijn gespecialiseerde instellingen voor mensen met een licht verstandelijke beperking in respectievelijk Drenthe en Overijssel, Groningen en Fryslân. MEE Friesland biedt ondersteuning aan mensen met een beperking.

Deze pagina is een onderdeel van