Nieuws

Toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking

27 augustus 2014

Deze maand is het eindrapport van het Europese project BITSE gepresenteerd. De afgelopen twee jaar heeft Middin, samen met nog dertien andere organisaties uit maar liefst tien Europese landen, als Nederlandse partner deelgenomen aan dit project dat beoogt de toegang tot de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking te vergroten.

Samen identificeerden zij barrières, ontwikkelden zij ‘best practice toolkits’ en deden zij aanbevelingen om (bewustzijn over) de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking te vergroten. Er werd input geleverd door ervaringsdeskundigen, het persoonlijke netwerk van mensen met een beperking, docenten, trainers en (job)coaches, werkgevers en zorgorganisaties. Middin zet de resultaten van BITSE in bij haar streven om mensen met een beperking zo veel mogelijk deel te laten nemen op de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld bij haar project “Aan het Werk” dat gericht is op (arbeids)participatie. 

Goed voorbeeld
Bekijk het filmpje “Wajong people on the job, Middin cares” van Middin en andere goede voorbeelden over arbeidsparticipatie wereldwijd op de website van de World Association of Supported Employment.

Over Middin
Middin biedt kwetsbare burgers begeleiding op maat in het dagelijks leven. Thuis, op werk of op school. Zodat zij op eigen kracht kunnen meedoen. Zo veel mogelijk midden in de wijk, samen met mensen die zij belangrijk vinden en maatschappelijke partners. Middin richt zich op kwetsbare burgers, met name op mensen met een beperking.

BITSE
BITSE staat voor “Barriers which Inhibit the Transition from School to Employment for persons with a disability”. Het BITSE project is een Leonardo da Vinci partnership, in het kader van het EU Lifelong Learning Programme.

Het rapport en meer informatie
Het (Engelstalig) eindrapport is voor iedereen toegankelijk en nu te vinden op de website van www.middin.nl en ook op de BITSE-projectpagina op de site van de Belgische projectpartner, de EASPD. Meer informatie over het BITSE project is te verkrijgen bij Astrid Haccou, adviseur Sociaal domein bij Middin, E: a.haccou@middin.nl T. 06 109 105 15.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn