Nieuws

Nieuwsbrieven Project PESSIS

22 december 2014

Het Europese project PESSIS (Promoting Employers’ Social Services Organisations in Social Dialogue), dat wordt ondersteund door de Europese Unie, heeft als uiteindelijk doel het organiseren van een gestructureerde sociale dialoog voor de zorg- en welzijnssector op Europees niveau, waarin nationale werkgevers- en werknemersorganisaties zijn vertegenwoordigd.

De eerste fase van PESSIS heeft een gedetailleerd inzicht in de organisatie en structuur van de landelijke sociale dialoog in de zorg- en welzijnssector binnen een deel van Europa opgeleverd. In de tweede fase van PESSIS (die liep van november 2013 tot eind 2014) is in een aantal landen (waaronder Nederland) verkend op welke wijze de werking en organisatie van de sociale dialoog in deze landen verbeterd kan worden en wat nodig is om effectief te kunnen deelnemen aan een Europese Sociale Dialoog.

De EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) is Europees Project Coördinator van PESSIS en Nederland wordt vertegenwoordigd door de VGN. Het CAOP treedt op als researcher.

 

Op 23 september 2014 vond de slotconferentie van dit project plaats in Brussel. In bijgaande nieuwsbrieven van juli en oktober 2014 vindt u informatie over de resultaten van dit project.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: