Nieuws

Toekomst èn perspectief voor dagbestedingateliers

21 augustus 2012

Nederland kent circa 500 dagbestedingateliers waar naar schatting 20.000 mensen bij wijze van dagbesteding mooie dingen maken. De AWBZ financiert. Nog wel. Naar verwachting zal de komende jaren bijna de helft van hun budget verschuiven van de AWBZ naar de gemeente in de Wmo. Dat kan grote gevolgen hebben voor de ateliers die veelal verbonden zijn aan zorgorganisaties. Hoe goed zijn deze ateliers voorbereid op de Wmo en op de andere financiering van deze dagbesteding?

In opdracht van In voor zorg! schreef Special Arts de publicatie Toekomst èn perspectief voor dagbestedingateliers. De uitgave beschrijft een onderzoek naar de positie van dagbestedingateliers en geeft een stappenplan waarmee deze ateliers zich kunnen voorbereiden op succesvolle werkafspraken met gemeenten.

Special Arts bevordert de kunstbeoefening van mensen met een handicap. Er is deze organisatie en de ateliers zelf veel aan gelegen dat mensen met een handicap dat ook kunnen blijven doen. In de nabije toekomst zullen de ateliers hun plannen voor de aanbesteding moeten inleveren bij de gemeenten waar hun cliënten actief zijn. Uit het onderzoek blijkt dat veel dagbestedingateliers nog niet weten hoe ze zo’n aanbestedingsplan moeten maken en hoe ze met gemeenten kunnen onderhandelen. Slechts de helft van de ateliers is op de hoogte van de aanbestedingsprocedures die gemeenten in hun werkgebied hanteren. En ruim veertig procent van de ateliers heeft nog geen Wmo-aanbod in voorbereiding, zo blijkt uit de enquête van Special Arts.

In voor zorg! in het kort
In voor zorg! is een programma voor de langdurige zorg van het ministerie van VWS en Vilans, kenniscentrum langdurende zorg. In voor zorg! begeleidt zorgorganisaties via een In voor zorg-traject op de thema’s bedrijfsvoering, zorg op afstand, ketenzorg en professionals. Via de website invoorzorg.nl en bijeenkomsten biedt het programma tools, goede praktijkvoorbeelden, informatie en nieuws uit de langdurige zorg.

Special Arts in het kort
Stichting Special Arts Nederland stimuleert de kunstdeelname van mensen met een handicap en het ontwikkelen van hun talenten. De stichting doet dat door het kenniscentrum, door exposities en festivals. Daarbij beheert Special Arts een landelijke kunstuitleen en galerie met werk van ruim 500 kunstenaars, zelfstandig werkend of werkzaam bij dagbestedingateliers in heel Nederland. Zie: www.specialarts.nl.

De publicatie Toekomst èn perspectief voor dagbestedingateliers is te bestellen via Special Arts: 033-43 28 033 of info@specialarts.nl.