Toeslag meerzorg bij ZZP VG8 te onbekend

Afgelopen week heeft de VGN de noodklok geluid voor cliënten met een ernstige meervoudige beperking (EMB). In een brandbrief aan VWS verzoekt de VGN voor de korte termijn om extra geld voor de inzet van meerzorg en na 2019 voor een ophoging van het ZZP VG8 tarief.

geld

Verreweg de meeste cliënten met EMB hebben een ZZP VG8 indicatie. Uit gegevens van de branche blijkt dat tussen de 2% en 3% van alle cliënten met ZZP VG8 een meerzorgtoeslag heeft. Gezien de grote budgettaire problemen om de kwalitatief gewenste zorg aan deze doelgroep te kunnen leveren, is dat een laag percentage. Mede gezien de recente grote groei van het aantal cliënten met een ZZP VG8 indicatie, verwacht de VGN een stijging in de meerzorg voor deze cliënten.

Uit onderzoek naar de achtergrond van het huidige lage percentage meerzorgcliënten bij ZZP VG8 kwam naar voren dat dit deels komt door onbekendheid bij sommige zorginstellingen, behandelaren of zorgpersoneel met de mogelijkheid om voor ZZP VG8 cliënten een meerzorgtoeslag aan te vragen (uiteraard met in achtneming van de geldende regels). Ook speelt soms de (hoge) administratieve belasting een rol.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt om de procedure en de verantwoording te vereenvoudigen om zo de administratieve drempel te verlagen.  Een andere oorzaak van het lage percentage is het feit dat tot voor kort het totale landelijke meerzorgbudget begrensd was. Het beschikbare budget ging al grotendeels op aan andere meerzorgaanvragen. Inmddels is echter het meerzorgbudget onderdeel van de regionale contracteerruimte. Daardoor hebben zorgkantoren meer mogelijkheden. Zorgkantoren kunnen zonder advies van het CCE meerzorg toekennen bij ZZP VG8 omdat er (meestal) geen gedragsmatige behandeldoelen zijn te formuleren.  

Met bovenstaande verbeteringen en ontwikkelingen en de vereiste kwaliteit van zorg verwacht de VGN een toenemend gebruik van de mogelijkheid van meerzorg voor EMB cliënten.

Deze pagina is een onderdeel van