Nieuws

Transformatiesjabloon voor toeslag meerzorg gepubliceerd

02 oktober 2012

Vandaag heeft Zorgverzekeraars Nederland het transformatiesjabloon gepubliceerd. Hiermee kunnen instellingen de toeslag extreme zorgzwaarte voor cliënten bij wie deze toeslag in 2013 doorloopt, omzetten naar de nieuwe toeslag meerzorg. De omzetting moet vóór 1 november 2012 afgerond zijn vanwege de NZa budgetformulieren. De VGN heeft de afgelopen weken intensief contact gehad met ZN om deze werkwijze te gebruiken. We zijn dan ook blij dat we dit resultaat kunnen melden.

Op 23 september en 25 september informeerden wij u via onze website over de onduidelijkheden voor de omzetting van cliënten van wie de toeslag doorloopt in 2013. Enerzijds was er de druk vanuit de zorgkantoren om dagprogramma’s in te vullen terwijl dit anderzijds in tijd niet haalbaar was en bovendien administratief gezien erg omslachtig was.


Werkwijze

Met behulp van bijgevoegd transformatiesjabloon kunt u op basis van het oude NZa-sjabloon, alle ‘oude’ cliënten omzetten naar de drie nieuwe deelprestaties van meerzorg. Als controle kunnen zorgkantoren eventueel het oude NZa-sjabloon 2012 bij u opvragen. U hoeft deze niet standaard bij te voegen.

Het dagprogramma van de cliënt is geen onderdeel van dit transformatiesjabloon. Hier heeft de VGN ook op ingezet, omdat invullen van het dagprogramma erg veel tijd kost en dit niet meer tijdig aangeleverd kan worden. De werkwijze rondom nieuwe aanvragen en hertoetsingen hebben wij in eerdere ledenberichten vermeld.


Deadline

De uitkomst van het formulier moet in het budgetformulier worden ingevuld, dat uiterlijk 1 november 2102 bij de NZa moet zijn aangeleverd. In de praktijk zal de deadline voor aanlevering bij de zorgkantoren al eerder dan 1 november zijn. Afhankelijk van uw zorgkantoor ligt deze deadline  tussen 12 en 26 oktober 2012. Omdat pas op 2 oktober duidelijk is geworden wat de werkwijze is, heeft ZN om coulance gevraagd bij de zorgkantoren. Mocht u de deadline van uw zorgkantoor niet gaan halen, dan adviseren wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw zorgkantoor om tot een andere deadline te komen.

Er zijn nog lopende aanvragen die volgens de beleidsregels extreme zorgzwaarte zijn ingediend. Nog niet alle CCE-adviezen zijn afgegeven waardoor het transformatiesjabloon voor deze cliëntgroep nog niet gebruikt kan worden. We adviseren ook hierover contact op te nemen met uw zorgkantoor voor uitstel van de deadline.


Administratieve lasten & verwachte verschillen in toeslagen

Dit transformatiesjabloon is de afgelopen dagen getest door meerdere aanbieders. De ervaring leert dat de omzetting voor cliënten met CCE-advies uit 2010 en later ongeveer vijf minuten per cliënt kost. Voor cliënten uit 2008 en 2009 is beduidend meer tijd nodig. Voor deze cliënten geldt in sterkere mate dat de toeslaghoogte anders uitvalt omdat de toeslag destijds nog niet op de ZZPsystematiek was gebaseerd. Voor cliënten die eerder de financiële drempel van 20% net wel behaalden is de kans aanwezig dat de 25% urendrempel nu niet meer wordt gehaald.


Landelijk geoormerkt bedrag

Alle signalen bij elkaar genomen verwachten wij dat de gemiddelde toeslag hoger uit zal vallen. Tot 2012 is het landelijke beschikbare budget van 168 miljoen (in 2012) niet overschreden. Daarom zijn de toeslagen extreme zorgzwaarte tot heden nooit gekort. We verwachten voor 2013 wel een overschrijding. Dat kan consequenties hebben voor de hoogte van de toeslag in 2013.


Contact

Mocht u problemen ondervinden bij het gebruik van het transformatiesjabloon of sprake zijn van onduidelijkheden met uw zorgkantoor dan vragen wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen.

Deze pagina is een onderdeel van: