Nieuws

VGN verzoekt VWS tot soepelheid bij meerzorg

25 september 2012

Op 23 september constateerde de VGN dat er veel onduidelijkheden zijn rondom meerzorg. Voor bestaande meerzorgcliënten waarvan de toeslag doorloopt in 2013 is nog steeds niet duidelijk wat wanneer aangeleverd moet worden. De onrust hierover bij zorgaanbieders neemt toe, naarmate de deadline voor de NZa-budgetafspraken op 1 november nadert. Daarom heeft de VGN vandaag een brief naar VWS verzonden waarin verzocht wordt een pragmatische oplossing toe te staan (zie bijlage).

Logo ministerie VWS

Samenwerking met ZN

De afgelopen dagen heeft de VGN intensief contact gehad met ZN om oplossingen te zoeken ter voorkoming van onnodige administratieve lasten. In de afgelopen weken is er in het veld sprake dat voor cliënten waarvan de toeslag doorloopt in 2013, ook het nieuwe sjabloon ingevuld moet worden. Een omslachtige en bovendien een onnodige klus.


Voorstel: continuering oude regeling

In overleg met ZN is besloten om VWS te verzoeken een uitzondering op de regelgeving te maken, zodat voor cliënten waarvan de toeslag doorloopt in 2013 geen wijzigingen nodig zijn. In dit voorstel zou dan de regeling extreme zorgzwaarte blijven gelden voor de duur van het CCE-advies. Dit is een iets ander voorstel dan wij eerder beschreven; dit betrof een simpele omzetting van toeslagbedrag naar uren meerzorg. Beide oplossingen hebben voor- en nadelen. Omdat we hierin gezamenlijk willen optreden met ZN hebben we besloten tot het huidige voorstel.


Afwachten reactie VWS

We hopen dat VWS op korte termijn uitsluitsel kan geven, zodat voor iedereen duidelijk is welke regels gelden. We informeren u dan via dit ledennet.

Deze pagina is een onderdeel van: