Nieuws

Toch niet meer tijd voor invullen sjabloon Meerzorg

13 september 2012

Op dinsdag 11 september las u op onze website over een versoepeling in de regeling Meerzorg (voorheen extreme zorgzwaarte). Wij schreven dat u nog tot 1 april 2013 tijd had om de meerzorg-toeslagen om te zetten naar het nieuwe sjabloon. Inmiddels heeft de NZa ons helaas laten weten dat dit niet het geval is: voor alle cliënten moet vóór 1 november (NZa-deadline voor de productieafspraken 2013) de meerzorg-toeslagen via de nieuwe werkwijze aangeleverd worden. 

Oude en nieuwe werkwijze

In de oude werkwijze wordt met het NZa-sjabloon gewerkt en wordt uitgegaan van een toeslagbedrag. De nieuwe werkwijze is met het uitgebreidere ZN-sjabloon, waarbij wordt uitgegaan van uren meerzorg in drie deelprestaties. Om de uren meerzorg in 2013 te kunnen declareren dient u de toeslag volgens het nieuwe sjabloon te berekenen. Dat geldt dus voor alle meerzorgcliënten.


Misverstand

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft de VGN en de zorgkantoren afgelopen maandag 10 september verkeerd geïnformeerd over de versoepeling van de regeling meerzorg. Op 6 september hebben NZa en ZN dit als mogelijke oplossing besproken. De NZa heeft dit echter na enig beraad terzijde geschoven omdat dit tot knelpunten leidt in de uitnutting van de beschikbare middelen van 2012. ZN was echter in de veronderstelling dat op 6 september besloten was tot deze oplossing en heeft daarna de VGN gevraagd deze oplossing naar de zorgaanbieders te communiceren. Het spijt ons dat wij u hierdoor verkeerd hebben geïnformeerd.


VGN op zoek naar nieuwe oplossingen

Wij zijn ons er van bewust dat er weinig tijd is om alle meerzorgtoeslagen via de nieuwe werkwijze aan te leveren. De VGN is daarom in gesprek met ZN en NZa. Ons voorstel is een meer pragmatische oplossing: de huidige toeslagbedragen rechtstreeks omrekenen naar uren meerzorg, onderverdeeld in de drie deelprestaties. Op die manier is de toeslag in uren meerzorg omgezet. Ook deze oplossing zou alleen kunnen gelden voor bestaande meerzorgcliënten waarbij de toeslag doorloopt in 2013. Wij informeren u op korte termijn of ZN en NZa akkoord gaan met bovengenoemde oplossing.

Eerder hebben wij informatie over de nieuwe regeling meerzorg gepubliceerd op 26 juli, 14 augustus en 28 augustus.

 

Deze pagina is een onderdeel van: