Nieuws

Ontwikkelingen Meerzorg: nieuw sjabloon en VGN-brief aan VWS

25 september 2012

Per 2013 wordt de toeslag Extreme zorgzwaarte omgezet naar Meerzorg. In aanloop hiernaar is veel te doen. Zo heeft Zorgverzekeraars Nederland vandaag een nieuwe versie van het sjabloon Meerzorg gepubliceerd, omdat de vorige versie een te hoge korting berekent. Deze nieuwe versie heeft u nodig voor de heraanvragen met deadline van 1 oktober. Daarnaast is er onduidelijkheid over de informatie die moet worden aangeleverd voor de toeslagen die doorlopen in 2013. Daarom dringt de VGN bij het ministerie van VWS aan tot soepelheid in de regelgeving zodat de administratieve lasten voor doorlopende toeslagen tot een minimum beperkt blijven.

Met het sjabloon kunnen instellingen extra bekostiging aanvragen voor cliënten met een extreem zware zorgvraag. Het gaat om aanvragen voor nieuwe cliënten of hertoetsingen van bestaande cliënten die in aanmerking komen voor deze extra bekostiging. De nieuwe regeling Meerzorg vervangt vanaf 1 januari 2013 de huidige beleidsregels.


Nieuw sjabloon Meerzorg (versie 4, 25 september 2012)

Zijn er binnen uw instelling cliënten bij wie het CCE-advies (dat recht geeft op de meerzorg) per 1 januari 2013 vervalt? Dien dan voor 1 oktober 2012 de heraanvraag in bij uw zorgkantoor. U vindt hier het nieuwe sjabloon Meerzorg, waarmee u deze heraanvraag kunt doen. Veel aanbieders zullen de hertoetsingen al hebben ingediend. In dat geval ontkomt u er helaas niet aan om opnieuw een aanvraag in te dienen.


Onduidelijkheiden rondom Meerzorg

Eerder constateerde de VGN al dat er nog veel onduidelijkheden zijn rondom de nieuwe regeling Meerzorg. Bijvoorbeeld hoe meerzorg per 2013 in de productieafspraken bij de NZa aangeleverd moet worden voor bestaande toeslagen met geldig CCE-advies in 2013. En welke eisen zorgkantoren stellen. We verwachten de komende tijd veel nieuwe informatie op onze website te plaatsen hierover. Houd onze site daarom in de gaten. Ondertussen kunt u hier lezen over de onduidelijkheden rondom Meerzorg.


VGN dringt bij VWS aan op soepelheid

Door de onduidelijkheden rondom de nieuwe regeling Meerzorg neemt de onrust hierover bij zorgaanbieders toe. De deadline voor de NZa-budgetafspraken op 1 november nadert immers. Vandaag heeft de VGN een brief naar het ministerie van VWS gestuurd, waarin we aandringen om een pragmatische oplossing toe te staan.

Deze pagina is een onderdeel van: