Nieuws

Weer nieuwe versie sjabloon meerzorg

25 september 2012

Zorgverzekeraars Nederland publiceert vandaag een aangepaste versie van het sjabloon Meerzorg (het dagprogramma). Dit nadat de VGN bij ZN aan de bel heeft getrokken dat de drempel van 25 procent onterecht ook als korting werd berekend. Deze signalen ontvingen wij van aanbieders. Positief hieraan is dat dit leidt tot een verlaging in de korting naar 10 procent. Nadelig effect is dat alle reeds ingediende aanvragen omgezet moeten worden naar deze nieuwe versie. De toeslag valt na omzetting hoger uit.

rekenmachine ligt op tafel

Hieronder leest u welke gevolgen dit heeft voor de hertoetsingen met deadline op 1 oktober  2012. Het nieuwe sjabloon treft u in de bijlage.

Aanpassing kortingspercentage
Bij de regeling extreme zorgzwaarte betrof de korting 10%. De gedachte hierachter is dat de meerzorg vergoed wordt vanaf de bovengrens van de bandbreedte van het ZZP. In de overgang naar meerzorg is de korting niet meer expliciet in de beleidsregels benoemd. In het sjabloon van ZN werd de drempel van 25% automatisch ook als korting berekend. Tot heden was dit onopgemerkt gebleven. Recent hebben enkele leden bij de VGN aan de bel trokken. De VGN heeft vervolgens bij ZN om uitleg gevraagd en dat leidde tot de gewenste aanpassing naar 10%.  

Nieuw sjabloon
Het sjabloon is vorige week gelijk aangepast en na enkele testen bij zorgaanbieders en zorgkantoren heeft ZN vandaag deze nieuwe versie gepubliceerd en verspreid onder de zorgkantoren. In de bijlage treft u de nieuwe (vierde) versie. Naast de aanpassing van het kortingspercentage heeft de programmeur gelijk enkele andere aanpassingen doorgevoerd, waar verschillende aanbieders in de afgelopen periode om hebben gevraagd. Deze aanpassingen zijn:

  • uitbreiding van het keuzemenu in de bezetting van begeleider(s) op cliënt;
  • toevoeging van twee keuzevelden voor Behandeling en Dagbesteding;
  • invulveld toegevoegd voor afgesproken percentage tarieven zorgkantoor.

Hertoetsingen – deadline 1 oktober
Omdat vanochtend pas een nieuwe versie is gestuurd, wordt het voor zorgaanbieders wat lastig om de datum van 1 oktober te halen (voor het indienen van heraanvragen voor 1 januari). De zorgaanbieders zullen namelijk de (reeds ingediende) heraanvraag moeten omzetten in het nieuwe sjabloon. ZN heeft de zorgkantoren verzocht om zo coulant mogelijk met de datum van 1 oktober om te gaan.

Reeds ingediende aanvragen
Veel aanbieders zullen de hertoetsingen al hebben ingediend. In dat geval ontkomt u er helaas niet aan om opnieuw een aanvraag in te dienen. Hiervoor zijn twee manieren mogelijk:

  1. Aanvraag volledig omzetten van versie 3 naar versie 4
  2. Met zorgkantoor in gesprek gaan om alleen een berekeningenblad van versie 4 aan te leveren. De VGN is nu bezig met de programmeur van het sjabloon om een tool te maken waardoor het ‘berekeningenblad’ van versie 3 omgezet kan worden naar het ‘berekeningenblad’ van versie 4. Feitelijk is de tool hetzelfde als het berekeningenblad van versie 4, maar worden de de totaal-uren handmatig ingevuld. Op die manier wordt voorkomen dat alle dagprogramma’s opnieuw ingevuld moeten worden. We hebben geen afspraken kunnen maken met ZN om dit landelijk toe te passen. U kunt dit wel zelf voorstellen aan uw eigen zorgkantoor. Deze tool is als bijlage toegevoegd.

Voorbeeld van ingevuld sjabloon
In de tweede bijlage treft u een anoniem voorbeeld van een ingevuld sjabloon. Dit geeft u een beeld hoe het sjabloon gebruikt kan worden. Het is niet de bedoeling dat dit sjabloon gebruikt wordt om zelf aanvragen in te vullen. Hiervoor kunt u het lege sjabloon gebruiken (versie 4).

Deze pagina is een onderdeel van: