Nieuws

Toezicht in dialoog: Samen anders kijken

03 juli 2018

Recent stuurden de bewindspersonen het actieplan ‘(Ont)regel de Zorg’ aan de Tweede Kamer. Doel van het plan is het merkbaar verminderen van regeldruk voor zorgverleners en patiënten. De Inspectie gezondheidszorg en Jeugd heeft deelgenomen aan de schrap- en verbetersessies die voor verschillende beroepsgroepen zijn georganiseerd en die de basis voor het actieplan vormden.

De VGN is blij met de toezegging van de bewindspersonen om in te zetten op fors minder bureaucratie. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van al bestaand onderzoek en ervaring met regelarme zorg. Door regelarme zorg is meer maatwerk voor de cliënt mogelijk. 

In gesprekken over regeldruk komt vaak ook de inspectie aan bod. Reden te meer om uiteen te zetten hoe de inspectie kijkt naar het vraagstuk over administratieve lasten en regeldruk. De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) wil een bijdrage leveren aan het verminderen van de regeldruk in de zorg.  Registraties die ten koste gaan van de persoonlijke zorg voor de cliënt.

Bijgaande handreiking ‘Toezicht in dialoog: Samen anders kijken: over regeldruk en de zorg die je je eigen familie en naasten gunt’ heeft de inspectie opgesteld om een bijdrage te leveren aan het verminderen van de regeldruk in de zorg en de discussie hierover aan te gaan. In de kern komt het erop neer dat zij open staan voor ideeën om de regeldruk te verminderen, als het niet ten koste van de kwaliteit en veiligheid van de zorg gaat.

Deze pagina is een onderdeel van: