Nieuws

Toolkit hervorming langdurige zorg

De ondersteuning en langdurige zorg wordt vanaf 2015 anders georganiseerd. In de ‘Toolkit Hervorming langdurige zorg’ van de Rijksoverheid vindt u vragen en antwoorden en andere documenten over de hervorming. U kunt deze middelen ook gebruiken om anderen over de hervorming te informeren. Indien nodig worden de middelen aangevuld of geactualiseerd.

In de toolkit wordt de hervorming van de langdurige zorg toegelicht via vragen en antwoorden, schema's, factsheets, infographics en filmpjes.

Bekijk de Toolkit Hervorming langdurige zorg op de website van de Rijksoverheid (externe link)