Nieuws

Trajectum verweert zich tegen negatieve media-aandacht

08 oktober 2019

De Telegraaf opende op 7 oktober met een artikel waarin wordt verondersteld dat incidenten bij de locatie Boschoord van Trajectum bewust ‘klein worden gehouden’, om sancties van de DJI te vermijden. Personeel meldt anoniem dat de werkdruk te hoog is en dat de veiligheid op de werkvloer onder druk staat. In een reactie meldt Trajectum ontsteld te zijn over het beeld dat in de krant wordt geschetst. De organisatie herkent zich maar in een deel van het artikel. “De werkdruk loopt inderdaad soms hoog op. Maar we trekken nieuwe medewerkers aan en gaan onverminderd door met de invoering van extra veiligheidsmaatregelen.”

Locatie Boschoord van Trajectum

Eerder dit jaar kwam tijdens interne bijeenkomsten naar voren dat er sprake is van onderbezetting en te veel wisselingen van personeel en management. Al voor de zomer werd een verbeterprogramma gestart, dat met een delegatie van medewerkers en de OR is besproken. “Vijf medewerkers, waarvan er één niet meer werkzaam is voor Trajectum, zijn desondanks naar de pers gestapt,” liet de woordvoerder van de organisatie weten. “We weten niet wie het zijn, maar we merken wel dat alle andere medewerkers verontwaardigd zijn over de berichtgeving in De Telegraaf.”

In een verklaring liet bestuursvoorzitter Marjolein Bolt weten het buitengewoon vervelend te vinden om als organisatie op deze manier in de belangstelling te staan. “Alle mooie dingen, die bij ons gebeuren lijken er niet toe te doen. De resultaten die cliënten behalen, de betrokkenheid van alle medewerkers, de kennis en expertise die er is, de samenwerkingsprojecten, het wetenschappelijk onderzoek.”

Roerige tijden

Bolt erkent dat Trajectum roerige tijden heeft doorgemaakt. “Deels heeft dat te maken met onze complexe maatschappelijke taak en de ontwikkelingen in de samenleving en deels met factoren binnen Trajectum. Op alle fronten werken we samen aan de ontwikkeling van cliënten, medewerkers en de organisatie als geheel. We maken stappen voorwaarts maar soms doen we ook weer een stapje terug. Maar wij kunnen ons absoluut niet vinden in de conclusie ‘TBS-kliniek moffelt incidenten weg’.”

Elke cliënt op Hoeve Boschoord heeft een individueel behandelplan op basis van een risicotaxatie om een veilige terugkeer naar de maatschappij te realiseren. Bolt: “Dat gaat met vallen en opstaan. Het landelijk beleid is erop gericht de gemiddelde behandelduur te verkorten. Dit zegt niets over individuele behandeltrajecten. Besluiten over verloven worden altijd voorgelegd aan de landelijke commissie, waarna het besluit namens de minister wordt genomen. Over de beëindiging en verlenging van de TBS beslist de rechter.’

Topsport

De bestuursvoorzitter benadrukte verder dat Trajectum werkt voor een unieke en zeer complexe groep cliënten. “Het zijn mensen met een licht verstandelijke beperking, veelal in combinatie met psychiatrische problematiek en soms met een strafrechtelijke status. De combinatie van een licht verstandelijke beperking en het onbegrepen, risicovolle gedrag stelt onze professionals dagelijks voor uitdagingen. Incidenten waarbij agressie een rol speelt, komen ook bij ons voor. We weten dat we bij Trajectum een doelgroep behandelen en begeleiden waarbij incidenten niet zijn uit te sluiten. Uit recente cijfers wordt duidelijk dat er landelijk sprake is van een toename van agressie in de gehandicaptenzorg. Het meemaken en hanteren van agressie is voor alle professionals een opgaaf, zoals voor alle professionals met een publieke taak. Het is topsport! Ik zie dat, hoor dat en ervaar dat. De berichtgeving in De Telegraaf maakt het niet makkelijker.’

Reactie minister

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming zei tijdens het vragenuurtje van de Tweede Kamer dat er een onderzoek komt door de Inspectie Justitie en Veiligheid . Dekker wil eerst weten wat er werkelijk aan de hand is. "We moeten praten op basis van de feiten en niet op basis van anonieme bronnen. De enige manier om dit te toetsen, is de Inspectie langs te laten komen", aldus de minister.

Trajectum verwelkomt zo’n bezoek, dat naar verwachting op korte termijn al plaatsvindt.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: