Nieuws

Twee wijzigingen over PGB

07 december 2017

De SVB heeft enkele wijzigingen aangebracht in de modelzorgovereenkomsten en in de wijzigingsformulieren. Daarnaast heeft een wijziging in de Wet minimumloon (Wml) effect op overeenkomsten in het PGB, waar het afspraken betreft over informele zorg op grond van de Wmo 2015 en van de Jeugdwet.

pgb

Over het eerste punt schrijft de SVB: “Om het gebruiksgemak van de modelzorgovereenkomsten en de wijzigingsformulieren te verhogen, hebben we een aantal aanpassingen gedaan aan de formulieren. Zo is het nu mogelijk om meerdere tarieven voor dezelfde werkzaamheid vast te leggen en kunt u een tarief voor vervoer opnemen in de zorgovereenkomst. Ook zijn -waar nodig- de zorgovereenkomsten aangepast aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag die per 1 januari 2018 van kracht wordt”.
Het hele bericht kunt u lezen via deze link.

Over het tweede punt schrijft de VNG: “Wanneer binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet een PGB wordt verstrekt is een overeenkomst van opdracht nodig, waarin de zorg en ondersteuning met de zorgverlener wordt geregeld. De wijziging van de Wml betekent dat het recht op minimumloon en vakantiebijslag gaat gelden voor alle personen die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht, tenzij zij dit doen in de zelfstandige uitoefening van beroep of bedrijf. Dit heeft binnen het gemeentelijk domein vooral gevolgen voor de ‘informele’ zorgverleners. ‘Informele’ zorgverleners zijn familieleden, buren, vrienden en dergelijke. Op deze groep is op dit moment de Wml niet van toepassing, maar is dat dus wel vanaf 1 januari 2018”. 
Het hele bericht kunt u lezen via deze link.

Frits Mul (fmul@vgn.nl).

 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: