Nieuws

Tweede Kamer bespreekt aangifte bij seksueel misbruik

25 juni 2015

Woensdag 24 juni vond een rondetafelgesprek plaats over problemen rond aangifte bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking met de vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie. Berichtgeving in lokale media in februari 2015 en de uitzending van Brandpunt Beperkt Weerbaar op 7 april dit jaar leidden tot Kamervragen en vervolgens tot de agendering van een rondetafelgesprek. Zowel direct betrokken ouders als vertegenwoordigers van politie, openbaar ministerie (OM), inspectie, de VGN, individuele zorgaanbieders als deskundigen kwamen aan het woord.

Uit het onderzoek Beperkt weerbaar, onderzoek naar seksueel geweld bij mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking (2011), blijkt dat 61 procent van de vrouwen met een verstandelijke beperking en 23 procent van de mannen met een verstandelijke beperking ooit te maken heeft gehad met een vorm van seksueel geweld. Plegers zijn veelal cliënten en bekenden van het slachtoffer.

De afgelopen jaren zijn er vanuit de sector de nodige initiatieven ontwikkeld om de preventie van seksueel misbruik te verbeteren, met o.a. de Handreiking seksualiteit en voorkomen seksueel misbruikwaarin ook het nodige is vastgelegd over het proces van melden en aangifte doen.

Convenant

Henk Kouwenhoven, bestuurder Cordaan, gaf namens VGN aan dat ervaringen in de samenwerking tussen instellingen, politie en OM divers zijn. Er zijn veel goede ervaringen, bijvoorbeeld in regio Utrecht en Amsterdam maar ook minder goede voorbeelden. Ook als er wel aangifte wordt gedaan, leidt dat niet altijd tot vervolgonderzoek. De VGN zet zich in om met OM en politie een convenant op te stellen waarbij regionaal afspraken worden gemaakt. Dit zorgt voor meer duidelijkheid bij de zorgaanbieders en bij politie en OM wanneer en hoe aangifte wordt gedaan en mogelijk tot vervolging wordt overgegaan. OM en politie hebben aangegeven open te staan voor het opstellen van zo’n convenant.

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: