Nieuws

Vernieuwde lijst contactpersonen zedenpolitie bij seksueel misbruik

16 juni 2022

De politie heeft de VGN gevraagd om een lijst onder haar leden te verspreiden van contactpersonen per regio bij de zedenpolitie. Dit overzicht helpt u als zorgaanbieder om snel in contact te kunnen treden met een vertegenwoordiger van de zedenpolitie bij vermoeden van seksueel misbruik. De zedenpolitie kan u adviseren over het te volgen traject.

Afbeelding van een vraagteken en twee uitroeptekens. Kan gebruikt worden bij een enquête.

Al enige tijd overlegt VGN met politie en openbaar ministerie over het verbeteren van de samenwerking bij seksueel misbruik van en in het bijzonder tussen cliënten met een verstandelijke beperking. Basis daarvoor is nog steeds de Handreiking seksualiteit en sturen op aanpak seksueel misbruik van VGN uit 2011.

Als aanvulling op deze handreiking zijn er voor elke instelling vaste contactpersonen bij de zedenpolitie in de regio. Zie hiervoor de bijlage.

Voor elk regio vindt u in bijgaand overzicht de namen en telefoonnummers van de contactpersonen bij de zedenpolitie. Wel wordt nadrukkelijk verzocht dat contact te laten verlopen via een aandachtsfunctionaris seksualiteit/seksueel misbruik of een daartoe door de organisatie aan te wijzen persoon.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Lidewijde van Lier van het landelijk programma zeden of met Irene Smith van de VGN ismith@vgn.nl. In de bijlage vindt u de geactualiseerde lijst met contactpersonen van de zedenpolitie.

Deze pagina is een onderdeel van: