Nieuws

Nieuwe leden raad van toezicht Ipse de Bruggen benoemd

16 januari 2019

De raad van toezicht van Ipse de Bruggen heeft twee nieuwe leden benoemd: mevrouw Vanessa Hart en mevrouw Jannelien Wieland. Beiden zijn per 1 januari 2019 aangetreden.
Mevrouw Hart wordt aangesteld voor de portefeuille Financiën en zal ook in de Auditcommissie Financiën en Vastgoed plaatsnemen. Mevrouw Wieland wordt aangesteld voor de portefeuille Kwaliteit en neemt zitting in de auditcommissie Kwaliteit.

Vanessa Hart beschikt over een brede financiële achtergrond in de bankwereld. Sinds 2017 is zij werkzaam als Country Executive & Country Risk Officer van de UAE, Corporate Banking. Daarnaast heeft zij de nodige ervaring in verschillende commissaris en raad van toezicht functies.

Jannelien Wieland is gepromoveerd arts, gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen bij mensen met een lager IQ of een lichte verstandelijke beperking. Zij is als inhoudelijk leider verbonden aan het expertiscentrum LVB+ bij Cordaan in Amsterdam en werkt als psychiater bij Poli+ - Psychiatrie en Laag IQ te Leiden.

Willy Spaan, voorzitter raad van toezicht Ipse de Bruggen: “De raad van toezicht is blij met de twee nieuwe leden en ziet uit naar de samenwerking. De brede ervaring van beide nieuwe leden, in respectievelijk de zorg en financiële sector, is een zeer waardevolle toevoeging aan de raad van toezicht van Ipse de Bruggen.”

Ipse de Bruggen is  een veelzijdige organisatie in Zuid-Holland die zorg, ondersteuning, behandeling en begeleiding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen wij vanuit onze deskundigheid, maar zeker ook vanuit betrokkenheid en passie. www.ipsedebruggen.nl.

Deze pagina is een onderdeel van: