Nieuws

Meer ruimte in Wlz-zorg thuis

19 juli 2018

Vanaf 1 juli 2018 zijn de mogelijkheden voor cliënten die thuis wonen en zorg vanuit de Wlz ontvangen verruimd. Hierdoor kunnen cliënten zo lang mogelijk verantwoord thuis blijven wonen. Hiervoor is de regeling langdurige zorg aangepast. 

wlz

Verruiming Extra Kosten Thuis regeling 

De zorg in de thuissituatie is begrensd op een doelmatigheidsgrens. Wanneer er aanvullende zorg nodig is kan een cliënt aanvragen indienen voor de meerzorgregeling en de regeling Extra Kosten Thuis (EKT). Via deze laatste regeling kunnen bepaalde groepen cliënten tot 25% extra zorg ontvangen, omdat de zorg thuis minder efficiënt te organiseren is dan wonen bij een zorgorganisatie. Vanaf 1 juli is deze regeling verruimd voor iedereen met een mpt of pgb die dat nodig hebben. 

 

Vereenvoudiging meerzorgregeling

De Nza werkt samen met onder andere de VGN aan verbetervoorstellen voor de aanvraagprocedure voor de meerzorgregeling. Belangrijkste wijziging is dat de verantwoording in uren vervangen wordt door verantwoording per dag. Door deze vereenvoudiging worden de administratieve lasten bij zorgaanbieders verlaagd. De beleidsregels worden uiterlijk 1 juli 2018 vastgesteld. De wijzigingen worden per 1 januari ingevoerd. Wanneer dit bekend is publiceren we het op de site. 

Er is betere voorlichting nodig over de bestaande regelingen voor aanvullende zorg in de thuissituatie. Zorgkantoren gaan hierover meer gerichte voorlichting geven en de regelingen worden beter zichtbaar op hun sites.  

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude