Nieuws

Tweede Kamer heeft veel vragen over Zorg en Dwang

04 september 2013

Verschillende politieke partijen vroegen vandaag aandacht voor de toename aan administratieve lasten die kan ontstaan als het wetsvoorstel Zorg en Dwang wordt aangenomen. Zij deden dit tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel.

De Kamerleden wezen erop dat onvrijwillige zorg in het wetsvoorstel breed wordt gedefinieerd. Als alle vormen moeten worden getoetst volgens het zogeheten opschalingsmodel, neemt de administratieve lastendruk toe, vrezen zij. Is dat wel nodig als het gaat om een bedhek (Vera Bergkamp, D66), bewegingsensoren (Henk Krol, 50PLUS) of een rolstoelblad (Kees van der Staaij, SGP)? Eerder vroeg ook de VGN aandacht voor dit onderwerp.

De Kamerleden vroegen zich ook af of er rechtsongelijkheid ontstaat als de vrijheidsbeperking van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie straks onder een andere wet valt dan bijvoorbeeld die van psychiatrische patiënten Op dit moment kan de laatste groep in de ggz een beroep doen op onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen. In het wetsvoorstel Zorg en Dwang wordt onafhankelijkheid niet verplicht gesteld voor cliëntenvertrouwenspersonen in de gehandicaptenzorg en de psychogeriatrie. Er tekende zich een Kamermeerderheid af voor een amendement dat deze onafhankelijkheid toch verplicht stelt.

Onder andere Renske Leijten van de SP vroeg of de Inspectie voor de Gezondheidszorg een sterkere rol kan krijgen. Zij pleitte ervoor dat de inspectie toezicht gaat houden op individuele gevallen van ‘dwangzorg’. Hanke Bruins Slot (CDA) vroeg hoe het toezicht plaats gaat vinden op onvrijwillige zorg die thuis plaatsvindt en die binnen de Wmo komt te vallen.

Vera Bergkamp van D66 pleitte voor een landelijke registratie van vrijheidsbeperking, zodat de gevolgen van de wet goed kunnen worden geëvalueerd. Na enig aandringen kreeg zij een jawoord vanuit de PvdA op haar verzoek een amendement hierover te steunen.

De woordvoerders van coalitiepartijen VVD en PvdA vroegen beiden aandacht voor de scholing van medewerkers. Tunahan Kuzu van de PvdA pleitte ervoor dat dit onderwerp deel gaat uitmaken van Actieprogramma Onvrijwillige Zorg, dat samen met het wetsvoorstel moet leiden tot een cultuurverandering.

Fleur Agema van de PVV vroeg zich af of je onvrijwillige zorg niet beter kunt terugdringen met deskundig personeel in plaats van met een wet: ‘Ons land staat aan de rand van de afgrond als pillen personeel vervangen met behulp van deze wet.’

De Tweede Kamer stelde alles bij elkaar zoveel vragen over het wetsvoorstel dat de beantwoording door staatssecretaris Martin van Rijn pas vanavond, in plaats van vanmiddag plaatsvindt.

portretfoto van Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning

Deze pagina is een onderdeel van: