Nieuws

Tweede Kamer ‘worstelt’ met Zorg en Dwang

06 september 2013

Het doel van een wet is niet het teweeg brengen van een cultuurverandering. Dat zeiden verschillende Tweede Kamerleden gisteren tijdens de voortzetting van de behandeling van de wet Zorg en Dwang.

Woensdagavond zei staatssecretaris Van Rijn tegen de Kamer dat zijn wetsvoorstel samen met het Actieprogramma Zorg en Dwang vooral moet leiden tot cultuurverandering. Gisterenavond bleek dat hij daarmee niet alle Kamerleden heeft overtuigd. VVD, PvdA en D66 spraken met enige voorbehouden al steun uit voor het wetsvoorstel, maar veel fracties lieten blijken dat zij er nog mee ‘worstelen’.

‘Een cultuuromslag kan wel een uitvloeisel van de wet zijn, maar geen doel van de wet’, zei Carla Dik Faber van de ChristenUnie. Zij en andere Kamerleden vinden het wetsvoorstel enerzijds te gedetailleerd, terwijl ze zich anderzijds afvragen of de wet straks in alle gevallen voldoende rechtsbescherming biedt.

Hanke Bruins Slot van het CDA stelde opnieuw vragen over onvrijwillige zorg in de thuissituatie. Valt een mantelzorger die een pgb krijgt onder de werking van de wet? En een zzp’er die vanuit een pgb wordt betaald? En hoe kan de inspectie toezicht houden bij mensen thuis, die niet verplicht zijn de deur voor hen open te doen?

Renske Leijten van de SP vroeg opnieuw om toezicht door de inspectie op individuele dwangmaatregelen. Ook wil zij dat er een mogelijkheid komt voor medewerkers in de zorg om buiten hun eigen organisatie melding te maken van gevallen van onvrijwillige zorg.

Vera Bergkamp van D66 vroeg per motie om een jaarlijkse rapportage door de Inspectie voor de Gezondheidszorg van alle gevallen van onvrijwillige zorg die bij haar bekend zijn. Ook wil zij een vergelijking door de staatssecretaris tussen rechtsbescherming in de wet Zorg en Dwang, die alleen betrekking gaat hebben op gehandicaptenzorg en psychogeriatrie,  en die in vergelijkbare wetten voor bijvoorbeeld de ggz.

Irritatie was er bij de Kamer over de onafhankelijke positie van cliëntvertrouwenspersonen. Woensdagavond had de  staatssecretaris een amendement hierover na aandringen van Leijten ‘bij deze’ opgenomen in het wetsvoorstel. Een dag later leek hij de onafhankelijkheid liever in een algemene maatregel van bestuur te willen regelen.

Volgende week gaat de staatssecretaris in op de vragen en opmerkingen.

portretfoto van Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning

Deze pagina is een onderdeel van: