Nieuws

Tweede Kamer stemt in met aanscherping Wet Werk en Bijstand

12 februari 2014

De Tweede Kamer is op 11 februari akkoord gegaan met de aanscherping van de Wet Werk en Bijstand. Hiermee worden de regels voor een uitkering strenger. 

Zo kunnen mensen met een uitkering verplicht worden om te verhuizen als dat voor een nieuwe baan nodig is. Ook kan de gemeente een tegenprestatie vragen. De wet regelt daarnaast dat de kostendelersnorm ingevoerd. Deze norm geldt voor mensen met een uitkering die op één adres wonen. Zij krijgen hierdoor mogelijk een lagere uitkering dan dat ze alleen op een adres wonen. Wel heeft de Kamer ingestemd met het amendement van dhr. Heerma (CDA) dat de kostendelersnorm niet van toepassing is op jongeren tussen de 18 en 21 jaar. Deze afspraken worden vanaf 1 januari 2015 onderdeel van de Participatiewet. Mensen met beperkingen die vanaf 1 januari 2015 een beroep moeten doen op de Participatiewet zullen aan deze nieuwe regels moeten voldoen.  

De aanscherping van de Wet Werk en bijstand is in lijn met de afspraken uit het akkoord die het kabinet met eerder met de oppositie heeft gemaakt. Ook D66, ChristenUnie, de SGP en het CDA hebben voor deze wet gestemd. De Participatiewet wordt volgende week in de Tweede Kamer besproken.