Nieuws

Tweede Kamerleden ontmoeten de gehandicaptenzorg

Leestijd: 4 minuten
14 juni 2021

Op vrijdag 11 juni gingen politici onder leiding van Boris van der Ham, voorzitter van de VGN, in gesprek over wat er nodig is aan actie uit Den Haag voor goede ondersteuning aan mensen met een beperking en een écht inclusieve samenleving. Behalve zes politici waren ook drie ervaringsdeskundigen aanwezig. Want kennismaken met de gehandicaptenzorg betekent ook kennismaken met de achterban: ruim anderhalf miljoen Nederlanders met een beperking.

Overhandigen Manifest Gehandicaptenzorg Boris van der Ham
Boris van der Ham

Hatte van der Woude (VVD), Jeanet van der Laan (D66), Lucille Werner (CDA), Lisa Westerveld (GroenLinks), Mirjam Bikker (ChristenUnie) en Caroline van der Plas (BBB) namen deel aan de online interactieve kennismaking. Naast een minicollege over de gehandicaptenzorg was er ook ruimte voor persoonlijke ervaringen. Zo spraken de politici met Ellis Jongerius (directeur van de LFB en ervaringsdeskundige), Luka (persoonlijk begeleider op een EMB-groep bij Estinea) en Marjan (moeder van een zoon met een meervoudige beperking). 

Wensen van ervaringsdeskundigen

Zij vertelden over hun leven, over welke knelpunten zij ervaren en welke wens ze hebben.  Zo vertelde Ellis Jongerius dat ze wil dat ook jongeren met een verstandelijke beperking de kans krijgen om beroepsonderwijs te volgen. Nu stopt hun opleiding te vaak op hun 18de jaar waardoor ze zich geen mogelijkheid krijgen om door te groeien en minder kansen krijgen in hun leven. Als je van de zorg af wilt, is meer onderwijs juist heel effectief, aldus Ellis. Hierop volgde een levendig gesprek met de politici over onderwijs. Nu is het  vaak zo dat jongeren met een licht verstandelijke beperking niet op het mbo worden toegelaten, omdat ze bijvoorbeeld moeite hebben met één onderdeel en/of meer tijd nodig hebben. Volgens de VGN zijn er meer hybride vormen nodig in de vorm van het opknippen van de opleiding in modules, maar ook het aanbieden van praktijkgerichte opleidingen tijdens de dagbesteding. De jongeren kunnen dan bij werkgevers aantonen dat ze over diploma's en vaardigheden beschikken.  

Luka wil de cliënt die geen stem heeft, een stem geven en ze in een positief daglicht zetten. Ze vertelde over Jeroen, een cliënt van haar, die vaak door de maatschappij alleen als een kasplantje gezien wordt, in plaats van een mens met talenten en doorzettingsvermogen. Zij wil dat mensen met EMB een stem krijgen. Ook pleitte ze bij de politici voor meer waardering voor zorgprofessionals. 

Marjan, moeder van een zoon met een meervoudige beperking, vertelde dat ze elke keer weer moet vechten voor haar kind en aantonen dat haar kind gehandicapt is. Dit kost veel energie en zorgt voor stress en angst. Ook dat de zorg per gemeente verschilt, voelt onveilig. Ze vroeg de Kamerleden om meer vertrouwen en om te kijken naar de mens achter de hulpvraag.  

Marjoleyn Vreugdenhil, manager communicatie bij de VGN, vertelde over de visie die de VGN heeft ontwikkeld waarin ieder mens met een beperking zoveel mogelijk meedoet in de samenleving. Deze visie werd geïllustreerd aan de hand van het verhaal van Jeroen, zie filmpje.  

Actuele thema’s: 18-/18+, loonsverhoging zorgprofessionals, innovatie  

Vervolgens gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over actuele thema’s. Als eerste over de Jeugdwet. De overgang 18-/18+ verloopt vaak niet soepel voor  jeugdigen met een verstandelijke beperking, waardoor wat is opgebouwd vanuit de jeugdwet weer verloren kan gaan. Wat kan de Kamer hieraan doen?  De VGN roept daarnaast op om meer integraal te kijken naar een benadering die departementen overstijgt. Juist Kamerleden kunnen de verkokerde blik van de verschillende ministeries en beleidsdirecties overstijgen. Zodat de ondersteuning van kwetsbare jongeren niet verzandt in allerlei verschillende wet- en regelgeving en financieringsvraagstukken. We hebben ook gevraagd om de door het Kabinet beschikbaar gestelde extra middelen voor de Jeugdwet te oormerken, zodat deze niet verdwijnen in de gemeentebegroting.  

Het tweede thema was het salaris voor zorgprofessionals. De VGN pleit voor een extra investering van 5 procent boven op de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA), om voldoende medewerkers aan te kunnen trekken en omdat de professionele gehandicaptenzorg een steeds complexere doelgroep bedient. Werkgevers kunnen zo de maatschappelijk gewenste loonsverhoging voor de zorg garanderen. De meeste politieke partijen hadden in hun programma’s voor de verkiezingen een extra bijdrage voor het zorgpersoneel opgenomen, wat mogen we concreet hierin verwachten van het nieuwe Kabinet? 

Tot slot werd gesproken over technologisering en innovatie in de zorg. Er is interesse in de Kamer voor de mogelijkheden van innovatie, mede gezien de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. We hebben aangegeven dat de VGN dit belang ook ziet, onze leden zijn hier volop mee bezig, we kunnen daar mooie voorbeelden van laten zien.  

Werkbezoeken

In dit gesprek hebben de Kamerleden en de VGN elkaar en elkaars doelen beter leren kennen. Er worden vervolgafspraken gemaakt om het contact te onderhouden en uit te breiden. De VGN nodigt alle relevante woordvoerders in de Kamer uit voor een werkbezoek bij onze leden, zodra dit weer op een verantwoorde manier kan worden georganiseerd. 

Visie 2030  

Het gesprek was een vervolg op de aanbieding van het VGN-manifest door Boris van der Ham, samen met ervaringsdeskundigen, verwanten en zorgmedewerkers op 5 maart in Den Haag. In dit manifest staan concrete voorstellen hoe de gehandicaptenzorg - samen met de politiek - de komende jaren kan bijdragen aan een inclusieve samenleving én een goede gehandicaptenzorg. Het manifest is gebaseerd op de Visie2030.   

 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen