Nieuws

Tweezijdige algemene voorwaarden uitgesteld

03 september 2013

De VGN heeft besloten om tijdelijk te stoppen met het ontwikkeltraject om met de Consumentenbond te komen tot tweezijdige algemene voorwaarden (AV) die bestemd zijn te gebruiken bij de zorg- en dienstverleningsovereenkomst met de cliënt. Dit komt vanwege de op handen zijnde stelselwijzigingen.

mevrouw houd kaartje omhoog met voorwaarden

De reden om tijdelijk te stoppen met het ontwikkeltraject is dat de VGN wil voorkomen dat leden per 1 januari 2014 tweezijdige algemene voorwaarden zouden implementeren die onvoldoende zijn toegesneden op het nieuwe stelsel in 2015. Voor dit moment zijn volgens de VGN de voorgenomen wijzigingen/hervormingen in de langdurige zorg, jeugd en Wmo en de gevolgen daarvan die verwerkt moeten worden in de tweezijdige algemene voorwaarden, nog onvoldoende te overzien.

Bij dit inhoudelijk argument komt ook dat de VGN wil voorkomen dat er voor de leden extra administratieve lasten zouden optreden als gevolg van een benodigde aanpassing indien op 1 januari 2014 tot invoering zou worden overgegaan.  

Zodra het wetsvoorstel voor de langdurige zorg - waarschijnlijk aangeduid met Langdurige Intensieve zorg (LIZ)- in behandeling wordt genomen door de Tweede Kamer en dit ook bezien kan worden in onderlinge samenhang met de Jeugdwet en de Wmo, vindt de VGN de tijd weer rijp worden om de draad weer op te pakken. We verwachten begin 2014 verder te gaan met het traject. Wij houden u via ons ledennet op de hoogte van de stand van zaken.  

  

Deze pagina is een onderdeel van: