Nieuws

Uitbreiding Wlz-regeling meerkosten corona

04 april 2022

Mede op aandringen van de VGN is de Wlz-beleidsregel meerkosten corona 2022 uitgebreid. Met terugwerkende kracht naar 1 januari 2022 is een aantal nieuwe kostenposten toegevoegd.

Coronavirus
Coronavirus

Het gaat om de volgende kostenposten:
•    De extra materiële kosten als gevolg van eigen teststraten van zorgaanbieders.
•    De extra kosten van het personeel die cliënten op de cohort-units verzorgen en de extra materiële kosten die horen bij cohort-units.
•    De kosten voor het preventief beschikbaar stellen van zelftesten aan personeel en bewoners.
De actuele beleidsregel is te vinden op de site van de NZa. 

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch