Nieuws

Uitbreiding Wlz-regeling meerkosten corona

Mede op aandringen van de VGN is de Wlz-beleidsregel meerkosten corona 2022 uitgebreid. Met terugwerkende kracht naar 1 januari 2022 is een aantal nieuwe kostenposten toegevoegd.

Coronavirus
Coronavirus

Het gaat om de volgende kostenposten:
•    De extra kosten als gevolg van eigen teststraten van zorgaanbieders.
•    De extra kosten van het personeel die cliënten op de cohort-units verzorgen en de extra materiële kosten die horen bij cohort-units.
•    De kosten voor het preventief beschikbaar stellen van zelftesten aan personeel en bewoners.
De actuele beleidsregel is te vinden op de site van de NZa. 

Deze pagina is een onderdeel van: