Nieuws

Uitkomsten onderzoek inzake het wasserijkartel

18 december 2012

De VGN heeft de in BoZ-verband een globaal onderzoek laten verrichten in het kader van de eventuele geleden schade door de zorginstellingen die te maken hebben gehad met de wasserijen uit het boetebesluit van de NMa. Over deze zaak bent u in het begin van dit jaar geïnformeerd: zie bericht.

Schade

De NMa heeft de wasserijen beboet vanwege het maken van afspraken waardoor de markt door de wasserijen is verdeeld. Uit het besluit volgde echter niet dat deze marktverdeling ook heeft geleid tot hogere prijzen voor de inkopende partijen. Een marktverdelingskartel is in de zin van de Mededingingswet verboden, maar zolang het geen prijskartel is zal elke benadeelde om schade te verhalen bij de rechter moeten aantonen dat hij als gevolg van dit marktverdelingskartel schade heeft geleden. Reden waarom de VGN in BoZ-verband eerst uitgezocht wilde hebben of de leden wel daadwerkelijk schade hebben geleden.

Voor meer informatie dient u eerst in loggen op deze website.

Deze pagina is een onderdeel van: