Nieuws

Uitkomsten onderzoek onregelmatig werken

31 januari 2018

CAO-partijen hebben een onderzoek laten doen naar onregelmatig werken. De uitkomsten van het onderzoek naar onregelmatig werken zijn vastgelegd in een infographic.

Infographic onregelmatig werken in de gehandicaptenzorg

Ruim 6500 medewerkers hebben deelgenomen aan het onderzoek waarin gevraagd werd naar de gemakken en ongemakken van onregelmatig werken en hoe men aankijkt tegen de compensatie daarvan.

CAO-afspraak
Het onderzoek maakt deel uit van de afspraak uit de vorige CAO Gehandicaptenzorg om een fundamentele discussie te voeren over onregelmatig werken. Verder hebben CAO-partijen in de CAO Gehandicaptenzorg 2016 afgesproken: 'in 2016 maken werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken over mogelijke aanpassingen in de CAO, die in 2017 en 2018 in de praktijk uitgetest zullen worden, op basis waarvan de CAO per 2019 aangepast kan worden’.

Vervolg
De uitkomsten van het onderzoek zijn input voor de fundamentele discussie. De VGN wil graag met in alle openheid samen met medewerkers mogelijke alternatieven bespreken en ontwikkelen en zo uitvoering geven aan de in 2016 gemaakte afspraak.

Infographic
De uitkomsten van het onderzoek zijn samengevat in de infographic die is opgenomen in de bijlage.

 
 

 

Muriel van Rijn VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Muriël van Rijn

Deze pagina is een onderdeel van: