Uitnodiging dialoogsessies Inzicht in kwaliteit 2024

Op 28 juni en 1 juli is het weer tijd voor de online dialoogsessies over kwaliteit in de gehandicaptenzorg op basis van de kwaliteitsbeelden over 2023.

Tijdens deze sessies gaan we met elkaar in gesprek over kwaliteit: wat gaat goed, wat kan beter en hoe? Maar ook: hoe heb en houd je inzicht in kwaliteit?

De aanmeldtermijn is inmiddels verstreken.

Kwaliteitskompas

Voor wie?

De online dialoogsessies zijn bedoeld voor iedereen die meewerkt aan en meedenkt over (inzicht in) kwaliteit in de gehandicaptensector. Dit gesprek is waardevol om te voeren met mensen vanuit verschillende rollen en perspectieven. Naast kwaliteitsfunctionarissen nodigen we daarom ook expliciet professionals en mensen vanuit cliĆ«nten- of verwantenraden uit om deel te nemen. Ook externe stakeholders zoals zorgkantoren en de inspectie zijn welkom, omdat zij in de praktijk vanuit hun werk ook te maken hebben met het kwaliteitsbeeld. 

Doel

Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Waarbij de kernvraag is: komen we steeds dichter bij de essentie van inzicht in kwaliteit? 

Het gaat ook over onderwerpen als: 

  • De rol van teamreflectie. 
  • Of en hoe het lukt om de professionals en mensen met een beperking een stem te geven in gesprekken over kwaliteit en kwaliteitsbeeld.
  • Hoe cycli van kwaliteits- en financiĆ«le verantwoording zich tot elkaar verhouden. 

Kleine subgroepen

Zoals afgelopen jaren staat de dialoog in kleine groepen centraal. Het gesprek in deze subgroepen wordt interessanter met een goede voorbereiding. Dat doen we door van tevoren (minimaal) 1 kwaliteitsbeeld van een andere organisatie te lezen en enkele vragen hierover te beantwoorden. Ook stellen we wat vragen over het kwaliteitsbeeld van de organisatie waar je zelf werkt.

Na je inschrijving, krijg je begin juni bericht over de subgroep-indeling en de gevraagde voorbereiding.

Inschrijven?

De aanmeldtermijn is inmiddels verstreken.

 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij
Telefoonnummer
Annemarie Peters VGN

Deze pagina is een onderdeel van