Nieuws

Uitspraak CBb tarieven invoering zorgzwaartebekostiging duurt minstens 6 weken

15 februari 2013

Afgelopen vrijdag 15 februari om 10.00 uur is de rechtszitting bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) geweest in de beroepsprocedure die 65 aanbieders van gehandicaptencaptenzorg in 2010 hebben aangespannen tegen de NZa over de 'weeffouten' in de zorgzwaartebekostiging. Hieraan is in 2009 een bezwaarschriftenprocedure vooraf gegaan. In de regel volgt binnen zes weken uitspraak na de rechtszitting bij de bestuursrechter. De uitspraak in deze juridische procedure van aanbieders van gehandicaptenzorg tegen de NZa, duurt echter tenminste 6 weken. Dit komt omdat partijen er rekening mee moeten houden dat die termijn overschreden kan worden, zo gaf de voorzitter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) op de zitting van 15 februari aan.

De voorzitter van het CBb verontschuldigde zich voor de lange tijd die partijen hebben moeten wachten op de mondelinge behandeling bij het CBb. De advocaten van de leden van de VGN en die van de NZa kregen vervolgens ruimschoots de tijd om hun standpunten naar voren te brengen en op elkaar te reageren.

Inhoud

Voor de betrokken leden van de VGN is het, naast de juiste tarieven - en daarmee een juiste allocatie van de middelen - belangrijk om van de rechter te horen of de handelwijze van de NZa zorgvuldig is geweest. Mocht de NZa in het kader van het onderhoud de tarieven op een x-moment repareren (voortschrijdend inzicht) of moest de NZa de reparatie met terugwerkende kracht per 1 januari 2009 verrichten, namelijk per datum invoering zorgzwaartebekostiging. Dat laatste vinden de betrokken leden van de VGN. Onder andere op dit punt voelde de rechter de advocaat van de NZa aan de tand, door dieper in te gaan op de toeslag voor ademhalingsonderststeuning.

Aanwezigen rechtszaak

Hoewel de VGN formeel zelf geen partij is in deze rechtszaak, zijn (in het belang van de leden) vanuit het bestuur de heer Ronald Helder en vanuit het bureau directeur Hans Schirmbeck en inhoudelijk deskundigen op de zitting aanwezig geweest. Vanuit de NZa waren de heer R. Lagerwaard, directeur Zorgmarkten Care aanwezig en manager mevrouw M. van Baggum, naast inhoudelijk deskundigen.

Deze pagina is een onderdeel van: