Nieuws

Uitwisselen van waarneemgegevens een stap dichterbij

12 april 2019

Medio 2018 heeft de Adviescommissie Autorisatie van VzVz ingestemd met de conceptversie van de geactualiseerde richtlijn Waarneemgegevens gefaciliteerd door het Landelijk Schakelpunt. Met deze instemming is een stap gezet richting het uitwisselen van waarneemgegevens tussen huisarts, arts verstandelijk gehandicapten en specialist ouderengeneeskunde. Als volgende stap in de vaststellingsprocedure wordt de richtlijn in 2019 in de praktijk getoetst in twee of drie regio's.

Afbeelding die past bij het artikel over technologie voor inclusie.

Met deze autorisatierichtlijn worden de afspraken vastgelegd die gelden bij de informatieuitwisseling tussen zorgverleners die generalistische zorg leveren, namelijk huisartsen, artsen verstandelijk gehandicapten en specialisten ouderengeneeskunde.

De bijgevoegde versie van de richtlijn betreft een conceptversie. Om te komen tot een definitieve versie worden er in het voorjaar van 2019 voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van een Proof of Concept (PoC), waarin de afspraken op kleine schaal worden getest in een live omgeving. 

Aan het actualiseren van de richtlijn hebben meegewerkt: Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Patiëntenfederatie Nederland, Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Ineen, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Verenso, Actiz en VzVz.

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) beheert het Landelijk Schakelpunt (LSP). VZVZ zorgt ervoor dat de uitwisseling van medische gegevens via dit ‘netwerk’ technisch en organisatorisch goed verloopt.

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een zorginfrastructuur. Zorgaanbieders kunnen aansluiten op dit ‘netwerk’ om medische gegevens van hun patiënten digitaal met elkaar te delen - 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Meer informatie

Wanneer u op zoek bent naar meer informatie over deze richtlijn kunt u contact opnemen met Han Huizinga (hhuizinga@vgn.nl of 06 13197186)

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: