Nieuws

Unieke samenwerking Leger des Heils en Abrona

27 maart 2014

Sinds kort biedt het Leger des Heils aan zes cliënten passende begeleiding in Hostel De Hoek in Utrecht, volgens het concept Domus Plus. Het gaat hierbij om cliënten die naast verslavingsproblematiek ook een licht verstandelijke beperking hebben. Leger des Heils Midden Nederland is hiervoor een samenwerking aangegaan met Abrona, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Domus Plus is gericht op cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB), die kampen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Deze groep cliënten viel tot op heden tussen wal en schip, omdat de opvang en werkwijze binnen de reguliere opvanglocaties niet aansluiten bij de specifieke problematiek van deze doelgroep. Cliënten van De Hoek leven vaak op straat, zijn verslaafd aan alcohol of drugs en hebben meestal een lange geschiedenis in de verslavingszorg of GGZ. Binnen Domus Plus bieden we deze groep nu een duidelijke dagstructuur en passende begeleiding, die beter aansluit bij de mogelijkheden van de cliënt.

Het Leger des Heils werkt in deze nieuwe opzet samen met Abrona, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo is een psycholoog van Abrona Behandeling & Expertise structureel verbonden aan het team van Domus Plus en kunnen andere behandelaren (zoals een Arts Verstandelijk Gehandicapten) gemakkelijk worden ingeschakeld. Ook wordt een trajectregisseur van Abrona ingezet om begeleiders van Domus Plus op de werkvloer te coachen in het omgaan met mensen met een verstandelijke beperking. Er zijn bij aanvang in totaal zes bedden beschikbaar als Domus Plus De Hoek. We verwachten dit aantal binnen afzienbare termijn verder uit te breiden.