Nieuws

Update december stand van zaken implementatie Wzd deel 1

Leestijd: 3 minuten
16 december 2019

1 januari treedt de Wet zorg en dwang in werking. De VGN informeert haar leden graag over de laatste ontwikkelingen. Omdat in deze laatste week voor de kerst op veel onderwerpen nog informatie wordt verwacht, zal eind deze week/begin volgende week hierover een update (deel 2) verschijnen op de website van de VGN.

locatieregister WZD

Landelijke Wzd klachtencommissie van start op 1 januari 2020

De Wzd schrijft voor dat klachten op basis van de Wzd moeten worden beoordeeld door een externe klachtencommissie. Deze commissie moet worden ingesteld door een representatieve organisatie van cliënten en een representatieve organisatie van zorgaanbieders. De VGN richt samen met ActiZ, Ieder(in), KansPlus, het LOC en het LSR een commissie op die voldoet aan de eisen van de Wzd: de KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ).

De KCOZ behandelt klachten op basis van de Wet zorg en dwang. De KCOZ zal op 1 januari operationeel zijn. Leden van de VGN en ActiZ kunnen gebruik maken van de KCOZ. Zij hoeven zich hiervoor niet aan te melden bij de KCOZ, maar kunnen volstaan met het opnemen van een bepaling in hun Wkkgz klachtenregeling dat de Wzd-klachten behandeld worden door de KCOZ. De VGN en ActiZ betalen de instandhoudingskosten van de KCOZ. Zorgaanbieders betalen een bedrag per klacht. Ook zorgaanbieders die geen lid zijn van de VGN of ActiZ (maar wel aanbieders zijn van gehandicaptenzorg, ouderenzorg of thuiszorg) kunnen gebruik maken van de KCOZ. Zij betalen echter een hoger bedrag per klacht dan leden van de VGN en ActiZ. De tarieven zullen op de website van de KCOZ worden gepubliceerd, www.kcoz.nl. Deze website zal op korte termijn online worden gezet.    

De KCOZ zal een klachtenreglement vaststellen dat zal gelden vanaf 1 januari 2020. Het reglement zal op de website van de KCOZ worden gepubliceerd. Zorgaanbieders maken dus zelf geen Wzd klachtenregeling. Zoals hierboven aangegeven, kunnen zorgaanbieders volstaan met een bepaling in hun Wkkgz klachtenregeling dat Wzd-klachten door de KCOZ worden behandeld. De modelklachtenregeling Wkkgz en Jeugdwet van de VGN wordt op dit onderdeel aangepast en zal voor 1 januari worden gepubliceerd op de website van de VGN. 

Er zijn nog enkele vacatures bij de KCOZ, zie: https://www.vgn.nl/vacature-klachtencommissie-onvrijwillige-zorg 

Foto van Lilly van Wijnbergen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Lilly Wijnbergen