Nieuws

Update experiment persoonsvolgende zorg Rotterdam

16 mei 2017

Hoe kan de vraag van de cliënt centraal staan? Hoe kan de vraag van de cliënt verhelderd worden? Welke ondersteuning is wenselijk voor een cliënt om te komen tot een keuze voor zorg? In het experiment Persoonsvolgende Zorg in Rotterdam zijn dit essentiële vragen. Het doel van het experiment is het vergroten van de mogelijkheden van cliënten om zorg te kiezen die het beste bij hun wensen, behoeften en manier van leven past. 

Iedere nieuwe cliënt met een Wlz-indicatie krijgt actief het aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze ondersteuning richt zich op verhelderen van de vraag, het informeren over de verschillende (leverings)vormen van zorg en ondersteuning en het ondersteunen bij de keuze voor de invulling van de zorg.

Sinds januari 2017 draait het experiment in Rotterdam. Er zijn twee belangrijke lijnen in het experiment:  

  1. De cliënt kiest: met onafhankelijke cliëntondersteuning en goed zicht op het aanbod in de regio, helpen we de cliënt tijdig en goed geïnformeerd een keuze te maken.
  2. Persoonsvolgende zorg in de organisatie: zorg op maat waarin de behoefte en vraag van de cliënt leidend is.

Voor beide thema’s is een aparte werkgroep opgericht waar een cliëntenorganisatie, cliëntenondersteuners en zorgaanbieders samen aan deelnemen. In de werkgroep vraagverheldering staat het eerste thema centraal. Concreet resultaat is dat er gaat met één aanmeldformulier worden gewerkt in Rotterdam door alle zorgaanbieders. Er wordt gewerkt aan een wijze van eenduidige vraagverheldering. Daarnaast wordt op basis van casuïstiek doorgesproken over de klantreis, de mogelijkheden en belemmeringen daarin.

In de werkgroep persoonsvolgende zorg wordt gewerkt aan profielen van het aanbod zodat duidelijk wordt waar samenwerken een meerwaarde oplevert op de klant.

Meer informatie over het experiment is ook hier te vinden. 

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude

Deze pagina is een onderdeel van: