Nieuws

Update Handreiking testen en persoonlijke beschermingsmiddelen

Er zijn richtlijnen en handreikingen opgesteld voor het testen op corona en het preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Dit zodat zorgmedewerkers veilig kunnen werken in coronatijd. Om organisaties en werknemers te helpen is er een geüpdatet versie van de handreiking ‘overzicht richtlijnen testen en PBM voor medewerkers in de gehandicaptenzorg’ opgesteld (te downloaden onder dit artikel). In deze handreiking staat een overzicht van de richtlijnen voor jou als zorgmedewerker in de gehandicaptenzorg. Met stroomschema’s in de handreiking geven we aan welke adviezen gelden in welke situaties. Zowel wanneer de medewerker corona gerelateerde klachten heeft, als wanneer een cliënt in quarantaine moet, wordt getest of corona gerelateerd klachten heeft.

man neem Corona test af bij een vrouw die op een stoel zit

Wijzigingen in nieuwe versie van de handreiking

In de nieuwe versie is een afwegingskader preventief gebruik PBM toegevoegd. Bij het maken van de afweging in het team om wel of geen preventief gebruik te maken van medische mondneusmaskers moeten bepaalde aandachtspunten meegewogen worden. Bij een (mogelijke) besmetting moet er altijd gebruik worden gemaakt van PBM. Daarnaast is er ook aandacht besteed aan het gebruik van NIET medische mondneusmaskers in publiek toegankelijke ruimten en gebruik van mondneusmaskers voor bezoekers.

De handreiking is opgesteld door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de Vereniging van Artsen voor Verstandelijke Gehandicapten (NVAVG), in coproductie met de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW).

Deze pagina is een onderdeel van: