Update implementatie woonplaatsbeginsel

In mei is besloten dat Implementatie van het Woonplaatsbeginsel een jaar wordt uitgesteld.Inmiddels zijn de voorbereidingen van de invoering van de wetswijziging weer in volle gang. Hoog tijd voor een update.

verkeersbord fietsen uitgezonderd

Terugblik

De invoering van het Woonplaatsbeginsel vraagt om een zorgvuldig proces. Het is complex en de invoering zal een behoorlijk tijdsinvestering vragen van gemeenten en zorgaanbieders. Door het coronavirus kwamen er veel andere werkzaamheden op het bordje. Dit is één van de reden geweest voor VWS om het Woonplaatsbeginsel een jaar later in te voeren. Voor VNG en VWS was dit moment ook aanleiding om met de kennis van nu nog een keer scherp te kijken naar de opdracht en de governance van het project.

De projectorganisatie (waarover u meer kunt lezen in het implementatieplan dat eind oktober beschikbaar komt) bestaat sinds september van dit jaar uit:

  • het sturingsoverleg. Hierin nemen deel VWS (stelselverantwoordelijke), VNG (namens gemeenten), Jeugdzorg Nederland (als vertegenwoordiger van alle jeugdbranches), i-Sociaal Domein (als opdrachtnemer).
  • het projectteam. In aanvulling op de partijen in de stuurgroep nemen hier alle jeugdbranches in deel.
  • de referentiegroep. Hierin nemen deel ongeveer 20 aanbieders van jeugdzorg en jeugdhulp.

Het eerste wat het projectteam heeft gedaan is het aanpassen van het implementatieplan. Het gewijzigde plan is besproken met de referentiegroep en wordt naar verwachting op 26 oktober vastgesteld door het sturingsoverleg. Het projectplan wordt daarna gepubliceerd op de website van i-Sociaal Domein. De implementatie zal breed worden ondersteund door een team van het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Ondersteuning betreft projectleiding, communicatie, informatietechniek, inhoud en juridische aspecten.

Vooruitblik

De komende weken zullen er diverse resultaten beschikbaar komen via de groep Woonplaatsbeginsel Jeugdwet op de website van i-Sociaal Domein. Op dit moment wordt gewerkt aan:

  • een werkwijze voor gemeenten om de adreshistorie te kunnen raadplegen;
  • een werkwijze voor het opzoeken en bijhouden van de verblijfshistorie van jeugdigen (zoals pleegzorg of in een residentiële instelling);
  • een werkwijze om op efficiënte wijze de jeugdige in beeld te brengen en over te dragen aan de gemeenten die vanaf 1/1/2022 voor hen verantwoordelijk worden.

Daarnaast is VWS bezig met een nadere aanduiding van wat onder 'aansluitend verblijf' wordt verstaan en het opstellen van een ministeriële regeling. Deze regeling wordt inhoudelijk besproken binnen het projectteam en zal ook worden voorgelegd aan de referentiegroep. Er worden nadere regels in beschreven voor de onderzoeks-, informatie- en betaalplicht van gemeenten.

Last but not least: de VNG is bezig met een nieuw convenant dat aansluit op de wetswijziging. Hierin maken gemeenten gezamenlijk afspraken over de toepassing van het nieuwe woonplaatsbeginsel en het sluit daarmee aan op de ministeriële regeling. Ook voor dit convenant geldt dat het projectteam meedenkt over de inhoud ervan en de conceptversie zal worden gedeeld met de referentiegroep.

Aan het einde van dit jaar (2020) moet op de hierboven genoemde punten duidelijkheid zijn, zodat 2021 benut kan worden voor het realiseren ervan. Vanaf nu zullen we u dus weer regelmatig op de hoogte stellen van de voortgang, via de website van VGN en de website van i-Sociaal Domein

Met dank aan Truus Vernhout, projectleider implementatie woonplaatsbeginsel.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Han Huizinga
Telefoonnummer
06-13197186
Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van