Nieuws

(Update) Weer aan het werk in of via de Sociale Werkvoorziening

08 mei 2020

De impact van het coronavirus op het dagelijkse leven in Nederland is groot. Ook voor werknemers met een beperking die een baan hebben bij- of via de sociale werkvoorziening. Zeker als zij begeleid/ ondersteund wonen of in een andere woonvorm bij een zorgaanbieder verblijven, was het voor hen de afgelopen periode vaak niet mogelijk om naar hun werk te gaan. Zij moeten immers niet alleen rekening houden met eigen gezondheidsrisico’s, maar ook met die van hun huisgenoten, veelal mensen met een kwetsbare gezondheid. Zeker nu de maatregelen zijn versoepeld is het voor hen belangrijk om hun werk als eerste weer te kunnen oppakken.

1,5 meter

Niet naar het werk kunnen gaan is een hele opgave voor mensen. Het werkritme en de contacten met collega’s zijn immers heel belangrijk en dragen bij aan een goede fysieke en mentale gezondheid. En een arbeidscontract is niet vrijblijvend. Maar het hervatte van het werk moet wel op een veilige manier kunnen gebeuren. Dit vraagt een goede dialoog tussen de werkgever, de werknemer (cliënt) en de zorgorganisatie. Daarom heeft de VGN samen met Ieder(in) en Cedris de bijgevoegde handreiking Werken in of via een SW-organisatie opgesteld. In deze handreiking wordt aangegeven welke elementen en voorwaarden in deze dialoog moeten worden meegewogen.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn