Update Wet zorg en dwang juli 2020

Graag informeren wij u over een aantal zaken betreffende de Wet zorg en dwang.

locatieregister WZD

In de documenten onder dit artikel vindt u de actualisatie van de tekst van de Wet zorg en dwang. In juni 2019 hebben ActiZ en VGN de tekst van de Wet zorg en dwang gepubliceerd inclusief de tekst van het Besluit zorg en dwang. Hierin is de tekst van de Wet zorg en dwang weergegeven zoals die luidt op 1 juli 2020. Naast de tekst van het Besluit zorg en dwang is nu ook de tekst van de Regeling zorg en dwang in deze publicatie verwerkt. Op het moment van publicatie van deze update is een wetsvoorstel in behandeling dat voorziet in enkele wijzigingen van de Wet zorg en dwang, de zogeheten Spoed­wet. In deze actualisatie zijn de komende wijzigingen al meegenomen. Bij iedere bepaling die zal worden gewijzigd is aangegeven hoe de bepaling zal luiden na de wijziging. De Spoedwet zal naar verwachting eind 2020 in werking treden.

Internetconsultatie Reparatiewet zorg en dwang

In de documenten onder dit artikel treft u ook de gezamenlijke reactie van ActiZ en VGN op de internetconsultatie van de Reparatiewet zorg en dwang. Deze Reparatiewet is bedoeld om de uitvoerbaarheid te verbeteren en technische knelpunten te verhelpen. Wij hebben een uitvoerige reactie geschreven en veel voorstellen gedaan om de uitvoerbaarheid te vergroten.

Handreiking huisregels

De Handreiking huisregels heeft wegens andere prioriteiten vertraging opgelopen en zal eind augustus verschijnen.

Online ledenbijeenkomst

Wij hebben veel positieve reacties gehad op de eerste online gehouden ledenbijeenkomst op 4 juni jl. Reden waarom wij dinsdag 8 september van 10.00 – 11.30 uur weer een online ledenbijeenkomst zullen houden over de Wet zorg en dwang. In dit webinar wordt u dan in ieder geval weer bijgepraat over de laatste ontwikkelingen, bekijken we nog welk thema we gaan bespreken en kunt uiteraard uw vragen weer stellen. Precieze invulling zal nog plaatsvinden. U kunt zich hier aanmelden.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Marijke Delwig
Telefoonnummer
Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van