Nieuws

UWV publiceert rapportage Banenafspraak vierde kwartaal 2017

01 mei 2018

Hiermee geeft het UWV een indicatie van de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio.

De netto ontwikkeling in het aantal banen (in de definitie van de banenafspraak) ten opzichte van het vierde kwartaal 2016 ziet er als volgt uit:

  • 13.653 extra banen via een regulier dienstverband: 1.138 bij de overheid en 12.515 bij de markt.
  • 481 extra banen via een uitzendcontract of detachering: op dit moment niet onder te verdelen naar overheid en markt.

De netto ontwikkeling ten opzichte van de nulmeting ziet er als volgt uit:

  • 26.196 extra banen via een regulier dienstverband: 553 bij de overheid en 25.643 in de markt.
  • 10.772 extra banen via een uitzendcontract of detachering: op dit moment niet onder te verdelen naar overheid en markt.

De volledige rapportage met cijfers per regio vindt u in de bijlage.

 

Deze pagina is een onderdeel van: